Министарство одбране Републике Србије
 

Катарина Павичић, помоћник министра за буџет и финансије 
 
Тел. +381 11 3203 154
Е-пошта: katarina.pavicic@mod.gov.rs
Датум рођења: 13. фебруар 1974. године у Београду


Професионално искуство:

Од марта 2021. године – Министарство одбране
 • помоћник министра за буџет и финансије
Од јануара 2021. године – Министарство одбране
 • в.д. помоћника министра за буџет и финансије
Од 2018. до 2021. године  Агенција за спречавање корупције
 • Помоћник директора – Сектор за контролу финансирања политичких активности
 Од 1995. до 2018. године  Министарство унутрашњих послова
 • Начелник Одељења за финансијско-рачуноводствене послове и буџет (2016-2018)
 • Помоћник начелника Управе за заједничке послове ( 2014-2016)
 • Шеф Одсека за буџетско рачуноводство и извештавање у Управи за заједничке послове ( 2012-2014)
 • Шеф Одсека за буџетско рачуноводство и изавештавање у Управи за исхрану и смештај (2010-2012)
 • Пре тога на извршилачким местима
 
Образовање:       
 • Виша пословна школа у Београду
 • Факултет за пословне студије
 • CIPFA International Certificate in Public Financial Management ( 2016-2018)
 • Fraud Examiner Training
 • 2nd Regional Strategic Leadership Course
 
Језици:
 • Енглески
 
Брачно стање:
 • Удата, мајка Марка и Мине