Министарство одбране Републике Србије
 

Секретар Министарства одбране Милица Ћатић                         
Тел: +381 11 30 06 268
Факс: +381 11 32 03 464
email: sekretarijat@mod.gov.rs

Лични подаци:
Датум рођења: 02.06.1966. године
Место рођења: Земун, Република Србија

Образовање:
  • Правни факултет у Београду
  • Положен правосудни испит
  • Последипломска специјализација из области међународних уговора на Правном факултету у Београду

Професионално искуство:
  • Од 1995. до 1998. године - „Credibel“ банка а.д. Београд - приправник и стручни сарадник
  • Од 1998. до 2017. године - ЈП „Пошта Србије“, Београд - правни саветник, заменик директора Дирекције за правне послове, директор  Функције правних послова и управљања непокретностима
  • Од маја 2017. до новембра 2020. године - секретар Министарства унутрашњих послова
  • Од 2020. године - секретар Министарства одбране