Министарство одбране Републике Србије
 
22.05.2020.

Оглас за продају и кошење траве на аеродрому "Наредник - пилот Михаило Петровић" у НишуНа основу члана 70. став 3) Правилника о материјалном пословању у МО и ВС („СВЛ“ бр. 29/14,09/17 и 34/18 ) и Одлуке команданта 161.боа (у даљем тексту 98. вбр) И бр. 03-2/2099 -1 од 19.05.2020.године, 161.батаљон за обезбеђење аеродрома објављује оглас за продају и кошење траве на војном аеродрому „Наредник-пилот Михаило Петровић у Нишу за 2020.годину.

Продаја траве обавиће се усменим јавним надметањем - лицитацијом у просторијама 161.боа на војном аеродрому „Наредник-пилот Михаило Петровић“, улица Сарајевска бб у Нишу, 05.06.2020.године са почетком у 11.00 часова.

Обавештења и услови надметања могу се преузети сваког радног дана од објављивања огласа од 09.00 до 14.00 часова у 161.боа, улица Сарајевска бб у Нишу.

Лице за контакт:капетан Дејан Дојчинов, телефон 018/508-480.