Министарство одбране Републике Србије
 
18.05.2020.

Оглас о продаји расходованих покретних ствариВП 5033 НИШ
о г л а ш а в а
продају писаним јавним надметањем
 
 
Расходоване покретне ствари у ВП 5033 Ниш (касарна „Књаз Михаило“ у Нишу):
 
АУТОМОБИЛ  ZIL 130 E, ……………………...................................................................... 1 ком
АУТОМОБИЛ PINZGAUER 710 M.........................................................................................3 ком
АУТОМОБИЛ PUCH 300 GD-10, PUCH 300 GD-6................................................................3 ком
АУТОМОБИЛ ТАМ 110 Т7 B……………………………………………………………......1 ком
АУТОМОБИЛ LADA NIVA 1600............................................................................................1 ком
ПРИКОЛИЦА НОЋНИ СТАРТ PNS-80.................................................................................3 ком
AУТОМОБИЛ ЛАДА КАРАВАН 1300 санитет, ЛАДА ВАЗ2107 РИВА 1500 санитет....2 ком
КОПАЧ КН-251, ДОЗЕР TG-220..............................................................................................2 ком
АУТОМОБИЛ спец.ZASTAVA FLORIDA 1,3 санитет.........................................................1 ком
НАДОГРАДЊА РАДНА КАБИНА СА М/В..........................................................................2 ком
 
Средства која су предмет јавног надметања, да би била регистрована, мора да задовоље услове из важећег Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима ("Сл.гласник РС", бр.40/12,102/12,19/13 , 41/13,102/14,41/15,78/15,111/15,14/16,108/16,7/17-испр. и 63/17).

Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица која до 18.062020. год. до  09,00 часова изврше бесповратну уплату од 3.000,00 дин. на име накнаде трошкова спровођења надметања, на текући рачун РЦ МО Београд број  840-19540845-28, позив на број 1227423122212/20, сврха уплате: „Трошкови надметања  02/20 у ВП 5033 Ниш“    
             
Потврду о уплати, уз Захтев за учешће на надметању, предати продавцу до 18.062020.године, након чега се може преузети документација за надметање.

Разгледање средстава у ВП 5033 Ниш је могуће 16.06. и 17.06.2020. године од 09,00 до 13,00 ч и 18.06.2020. године од 07,30 дo 09,00 ч, а разгледање средства у ВП 5006/5 Бујановац "База Југ"и ВП 4652 Краљево (касарна "Јован Курсула") дана 16.06. и 17.06.2020. године од 09,00 до 13,00 часова, ИСКЉУЧИВО лицима која откупе документацију.

Јавно надметање одржаће се 18.06.2020. године са почетком у 11,00 ч у просторијама  Дома Војске Србије у Нишу, Синђелићев трг, бб.

За учешће на надметању потребно је, уз писану понуду у затвореној коверти,  уплатити кауцију у износу од  10 % од почетне цене за свако средство, у готовини (за физичка и правна лица), на дан надметања од 08,00 до 10,30 ч. Ближе информације телефоном: 018/508-588, (факс 018/508-591) или у просторијама ВП 5033 Ниш, Бул. Н.Тесле б.б. Ниш.