Министарство одбране Републике Србије
 
18.05.2020.

Оглас за продају и кошење траве на аеродрому МораваНа основу члана 70. став 3) Правилника о материјалном пословању у МО и ВС („СВЛ“ бр. 29/14,09/17 и 34/18 ) и Одлуке команданта 98.ваздухопловне бригаде (у даљем тексту 98.вбр) и бр. 03-2-4/9894 -1 од 13.05.2020.године, 98.ваздухопловна бригада објављује оглас за продају и кошење траве на војном аеродрому Морава за 2020.годину.

Продаја траве обавиће се усменим јавним надметањем - лицитацијом у просторијама 98.вбр на аеродрому Морава 26.05.2020.године са почетком у 10.00 часова.

Обавештења и услови надметања могу се преузети сваког радног дана од објављивања огласа од 08.00 до 14.00 часова у 98.вбр.с.Лађевци 36204 бб, на пријавници а.Морава.

Лице за контакт: мајор Иван Кекерић, телефон 036/305-310.