Министарство одбране Републике Србије
 
27.05.2017.

Нови акциони план за примену Резолуције 1325Влада Србије усвојила је, на предлог Министарства одбране, Национални акциони план (НАП) за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација – Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2017-2020). Примена претходног акционог плана за период 2010-2015. оцењена је као изузетно успешна, а фокус је био на унапређењу положаја и безбедности жена на локалном нивоу.

 
Уз смернице председника Политичког савета Владе за спровођење НАП и министра одбране Зорана Ђорђевића, у изради новог Националног акционог плана учествовали су представници органа државне управе и локалне самоуправе, академске заједнице, организација цивилног друштва и независни експерти и експерткиње, а стручну подршку пружило је Министарство одбране.
 
Имајући у виду да је у Републици Србији у току процес израде нормативних, стратегијских и планских докумената који ће се целовитије бавити спречавањем насиља над женама у породици и у партнерским односима, Национални акциони план (2017–2020) садржи активности које су усмерене на спречавање насиља над женама у мултинационалним операцијама, у конфликтном и постконфликтном опоравку друштва, кризним и ванредним ситуацијама, са посебним освртом на превентивно деловање, заштиту и опоравак жена услед деловања савремених изазова, ризика и претњи безбедности који посебно погађају маргинализоване и вишеструко дискриминисане категорије становништва.
 
Закључак Владе о усвајању НАП за примену Резолуције 1325 СБ УН у Републици Србији чији је саставни део нови НАП можете преузети овде.