Министарство одбране Републике Србије
 
30.01.2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ о начину пријављивања кандидата за професионалне војникеПоводом најављеног пријема још 500 професионалних војника непосредним пријемом војника из евиденције регионалних центара Министарства одбране, одређена су места службовања и адресе војних пошта у којима кандидати могу да поднесу своје пријаве за пријем у професионалну војну службу.

Пријаве се подносе у понедељак 13. фебруара 2017. године до 9 часова, а све информације о војним поштама у којима се подносе пријаве, начину подношења пријава, као и селекцији за заинтересоване кандидате, могу се  пронаћи ОВДЕ.

Истог дана,  13. фебруара,  кандидати подлежу и општем лекарском прегледу и провери физичке способности, а у случају већег броја кандидата  активност ће се реализовати и у наредном периоду.

Као што је претходно најављено, реч је о непосредном пријему војника из евиденције регионалних центара Министарства одбране  те су потенцијални кандидати сви држављани Републике Србије који су добровољно одслужили војни рок са оружјем и млађи су од 30 година.

Са најбољим кандидатима закључиће се уговор о раду на одређено време и биће примљени у професионалну војну службу на период од шест месеци, уз могућност продужења уговора о раду на период од три године и обнављање уговора до навршених 40 година живота.