Министарство одбране Републике Србије
 
13.01.2017.

Оглас за надметање ради продаје старог папира



ВП 1094 Земун
О б ј а в љ у ј е
Продају старог папира за 2017. годину, јавним надметањем. Прикупљање понуда за јавно надметање ради продаје старог папира вишће се од 10.00 часова дана 15.02.2017. године.
 
Обавештења и услови надметања могу се преузети сваког радног дана од објављивања огласа, од 10.00 до 14.00 часова, у Војној пошти 1094/2 Земун, улица Светосавска бр. 1.
 
Телефон за контакт 011/30-74-223 или 066/87-19-201.
Особа за контакт: капетан Петко Цмиљановић.