Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Korišćenje usluga putem administrativne zabrane U cilju poboljšanja standarda zaposlenih u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, Uprava za tradiciju Sektora za ljudske resurse popisala je nedavno ugovor o poslovnoj saradnji između Ministarstva odbrane i turističkih agencija  „Kontiki travel&service d.o.o.“ i „Big blue d.o.o.“.  U narednom periodu planirano je da se potpišu ugovori i sa drugim privrednim, kulturnim i turističkim subjektima a u cilju povoljnijih uslova za korišćenje njihovih usluga od strane zaposlenih u MO i VS. Ubuduće će se, radi lakše dostupnosti potencijalnim korisnicima usluga, ugovori o saradnji objavljivati na zvaničnoj internet prezentaciji MO.
SPISAK PRIVREDNIH SUBJEKATA SA KOJIMA JE ZAKLjUČEN UGOVOR O MOGUĆNOSTI KORIŠĆENjA USLUGA PUTEM ADMINISTRATIVNE ZABRANE
Redni broj NAZIV PRIVREDNOG SUBJEKTA
1.  Kontiki travel&service d.o.o.  Informacija
 Obrazac administrativne zabrane
 
2.  Big blue d.o.o.  Informacija  
2a. Specijalna ponuda agencije Big blue Informacija Ponuda
3.  JP "Srbijašume"  Informacija  
 Obrazac administrativne zabrane
4. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Junaković" Informacija Obrazac administrativne zabrane
5. Službeni glasnik Republike Srbije Informacija Obrazac administrativne zabrane
6. AMG Sport nutrition Informacija Obrazac administrativne zabrane
7. Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti "Sokobanja" Informacija Obrazac administrativne zabrane
8. Institut za rehabilitaciju "Niška banja" Informacija Obrazac administrativne zabrane
9. Smartphone shop d.o.o. Informacija Obrazac administrativne zabrane
10. Delfi knjižare Informacija Obrazac administrativne zabrane
11. Proizvodno trgovinsko preduzeće "DIS" d.o.o. Informacija  
12. BS group computers d.o.o. Informacija Obrazac administrativne zabrane
13. JP Zavod za udžbenike Informacija Obrazac administrativne zabrane
14. MAD d.o.o. Informacija Obrazac administrativne zabrane
15. Dorijana d.o.o. Informacija Obrazac administrativne zabrane
16. „Galerija podova“ d.o.o. Informacija Obrazac administrativne zabrane
17. Auto moto savez Srbije Informacija  
18. TR "Auto S" Informacija Obrazac administrativne zabrane
19. „KOMPAS tourism&travel“ d.o.o Informacija Obrazac administrativne zabrane
20. "Planeta sport" d.o.o. Informacija Obrazac administrativne zabrane
20.  Institut za lečenje i rehabilitaciju
 "Niška banja"
Informacija Obrazac administrativne zabrane
21.  "Dunavprevoz"d.o.o Bačka Palanka Informacija Obrazac administrativne zabrane

Sve potrebne informacije o mogućnosti korišćenja usluga putem administrativne zabrane možete pronaći i na RAMKO adresi: www.utsv.sljr.mo.