Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Psihološka podrška pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije
Pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i penzionisanim pripadnicima MO i VS koji su u samoizolaciji zbog epidemije Korona virusa psihološku podršku obezbeđuje Uprave za kadrove Sektora za ljudske resurse, tokom vanrednog stanja, u radno i vanradno vreme, pozivom na brojeve telefona:

Telefoni u Upravi za kadrove Sektora za ljudske resurse:

064  8874 640
064  8874 641
 
Telefoni u komandama i jedinicama VS:

Psihološku podršku pripadnicima VS kojima je određena mera samoizolacije i penzionisanim pripadnicima VS koji za tim imaju potrebu, pružaće psiholozi VS za sve vreme trajanja vanrednog stanja zbog sprečavanja širenja virusne infekcije „COVID-19“.
 
Za garnizone Beograd, Požarevac, Valjevo, Kraljevo, Raška, Šabac i Kragujevac

064 8874 642
064 8874 643
064 8874 644
 
Za garnizone Novi Sad, Bačka Topola, Sombor, Zrenjanin i Sremska Mitrovica

064 8874 645
064 8874 646
064 8874 647
 
Za garnizone Vranje, Leskovac, Niš, Prokuplje, Kruševac i Zaječar

066 8730 144
064 8874 648
064 8874 649
 
Na navedene telefone mogu se obraćati penzionisani pripadnici Vojske Srbije kojima je potrebna psihološka podrška u toku perioda izolacije. Za psihijatrijske savete, recepte i savete u vezi sa lečenjem infekcije korona virusom neophodno je da se obrate nadležnim vojnozdravstvenim ustanovama Uprave za vojno zdravstvo.
             
Pripadnici MO i VS, kao i penzionisani pripadnici MO i VS, mogu zatražiti savete i pomoć psihologa Uprave za kadrove i na mejl adresi psiholog@mod.gov.rs.
 
 
Na sajtu Odeljenja za razvoj psihološke delatnosti Uprave za kadrove nalaze se aktuelni sadržaji, informacije i smernice za postupanje, samopomoć i uzajamnu podršku u situaciji vanrednog stanja zbog pandemije koronavirusa, namenjeni svim pripadnicima MO i VS, koji su dostupni na veb adresi www.psiholog.mod.gov.rs.