Министарство одбране Републике Србије
 

Конкурси

 

Кључне речи:

Период: 01.01.2012 - 23.05.2017

Категорија: Конкурси

Укупан број записа: 18

13 Феб 2017
13.02.2017
 
У школ­ској 2017/2018. го­ди­ни при­ма­ће се кан­ди­да­ти му­шког и жен­ског по­ла (у да­љем тек­сту: кан­ди­да­ти) из ...
 
13 Феб 2017
13.02.2017
 
У школ­ској 2017/2018. го­ди­ни из­вр­ши­ће се при­јем 50 кан­ди­да­та му­шког и жен­ског по­ла из гра­ђан­ства (у ...