Министарство одбране Републике Србије
 

Завршене мултинационалне операцијеМисија УН у Источном Тимору (UNMISET) 


Мировна мисија УН у Источном Тимору је успостављена Резолуцијом СБ УН 1246 од 11.06.1999. године. Постављени мандат је успешно испуњен и мисија је затворена 20.05.2005. године.

Министарство одбране је учешће у овој мисији почело 26.06.2002. године, са три војна посматрача. До затварања мисије укупно је било ангажовано пет припадника МО и ВС. Ово је било прво ангажовање припадника МО и Војске у мировним мисијама УН после поновног пријема у Организацију Уједињених Нација.

Линк: http://www.un.org/Depts/dpko/missions/unmiset/


Мисија УН у Бурундију (ONUB)


Мировна мисија УН у Бурундију (ONUB) је успостављена у складу са поглављем VI и VII Повеље УН Резолуцијом Савета безбедности бр. 1545, усвојеном 21.маја 2004. године.

Министарство одбране је учешће у овој мисији почело 11.09.2004. године, са два војна посматрача. Учешће у мисији је завршено 21.09.2006. године са укупним учешћем три припадника МО и ВС. 

Линк: http://www.un.org/Depts/dpko/missions/onub/


Мисија УН у Чаду и Централноафричкој републици (MINURCAT)


Резолуцијом Савета Безбедности УН 1778 од 25. септембра 2007. године одобрено је успостављање мировне мисије у Чаду и Централноафричкој Републици у складу са поглављима  VI и VII Повеље УН. Војска Србије је отпочела са учешћем у мировној мисији УН MINURCAT у Чаду и Централноафричкој Републици од 23.06.2009. године. У мировној мисији УН MINURCAT у Чаду и Централноафричкој Републици Војска Србије је учествовала са укупно са три ротације. У прве две ротације тимови Министарства одбране и Војске Србије су били у саставу норвешког контигента, док је трећа ротација била ангажована самостално, у оквиру пољске болнице Уједињених нација I+ нивоа.   

Учешће у мисији је завршено 14.12.2010. године са укупним учешћем 41 припадника МО и ВС.