Министарство одбране Републике Србије
 

Мултинационала операција УН у Либерији (~UNMIL~)