Министарство одбране Републике Србије
 

Управа за кадровеУправа за кадрове је унутрашња организациона јединица Сектора за људске ресурсе и обавља послове који се односе на:

▪ планирање попуне свим категоријама кадра; 
▪ вођење евиденције о кадру; 
▪ припрему системских и статусних докумената из кадровске области, школовање и усавршавања професионалних припадника; 
▪ решавање стања у служби ПВЛ из надлежности председника Републике Србије и министра одбране;
▪ планирање и остваривање међудржавних уговора о школовању кадра у оружаним снагама страних земаља; 
▪ учешће у планирању, припреми и уговарању школовања и усавршавања у војним школама лица из грађанства и страних држављана.
Организација:Управи за кадрове  потчињена је Дирекција ПЕЛТ