Министарство одбране Републике Србије
 

Управа за међународну војну сарадњуУправа за међународну војну сарадњу је организацијска јединица Сектора за политику одбране, надлежна за планирање и организовање међународне војне сарадње, спровођење међународних споразума, конвенција, интеграција, мисија и војно-економске сарадње.

Организација

 

Функције:

▪ билатералне и мултилатералне активности;
▪ преговора за учешће представника Министарства одбране у регионалним и другим безбедносним иницијативама;
▪ учешћа представника МО на међународним конференцијама, симпозијумима, и семинарима;
▪ сарадње у области контроле наоружања;
▪ школовања и усавршавања припадника МО у иностранству, као и школовања и усавршавања представника страних партнера у Србији;
▪ међународне војно-економске сарадње у координацији са другим организацијским јединицама Министарства одбране и јавних предузећа у Србији;
▪ усаглашавања и закључивања међународних споразума о сарадњи у области одбране;
▪ израда Плана активности за акредитоване стране војне представнике (СВП) у  Србији.

Задаци:

Управа за међународну војну сарадњу обавља задатке који се односе на:

▪ министарске посете и посете на високом нивоу;
▪ реализацију обавеза Министарства одбране и ГШ ВС које проистичу из политичких одлука државних органа;
▪ израду годишњих и месечних планова активности из домена билатералне и мултилатералне сарадње Министарства одбране;
▪ планирање и организовање мултилатералне и билатералне сарадње у области одбране и контроле наоружања;  
▪ праћење, анализирање и израду информација везаних за војну сарадњу у оквиру европских и регионалних политичких и војних интеграција, као што је програм Партнерство за мир, регионалне иницијативе југоисточне Европе и учешћа у мировним операцијама;
▪ вршење координације и контроле реализације обавеза насталих из међународних споразума и конвенција, међународних интеграција, мировних мисија и операција, војно-економске сарадње и истраживања архивске грађе;
▪ координацију и реализацију школовања, усавршавања, семинара, конференција, радионица, међународних спортских манифестацијa, учешћа на аеро-митинзима, као и заједничких обука и заједничких војних вежби (активно учешће или статус посматрача) у иностранству и Србији;
▪ размену службеника у министарствима одбране и официра у командама;
▪ вршење координације активности са страним војним представницима акредитованим  у Републици Србији и представницима амбасада страних држава у Србији.