Министарство одбране Републике Србије
 
03.02.2020

Интерни конкурс за избор најбоље беседе на тему „Знање је наше оружје", поводом 50. година од оснивања Војне гимназијеУниверзитет одбране у Београду
Војна академија
Војна гимназија
 
Р А С П И С У Ј Е
Интерни конкурс за избор најбоље беседе на тему „Знање је наше оружје", поводом 50. година од оснивања Војне гимназије.
 
УСЛОВИ КОНКУРСА
 1. Право учешћа на конкурсу имају професионална војна лица, наставници, кадети Војне академије и ученици Војне гимназије и Средње стручне војне школе.
 2. Садржај беседе мора се односити на војни позив, официрску професију, Војну академију, Војну гимназију и Средњу стручну војну школу или Војску Србије у целини. Аспект може бити војнички, историјски, етички, социолошки и културолошки.
 3. Беседа не сме да буде раније јавно извођена, а текст беседе мора да буде оригиналан. Дозвољено је умерено коришћење цитата који се морају правилно наводити.
 4. Заинтересовани аутори дужни су да до 31. марта 2020. године пошаљу на и-мејл адресу vogi@mod.gov.rs пријаву која мора да садржи:
  1. име и презиме аутора,
  2. назив команде, јединице или установе у којој аутор ради или се школује,
  3. контакт телефон и мејл адресу,
  4. наслов беседе и
  5. текст беседе.
 5. Пријаву писати у програму Microsoft Office Word, користећи ћирилично писмо. Текст пријаве писати у фонту Times New Roman, величина фонта 12, са увученим пасусима, равнањем са обе стране (Justified), проредом 1,5 и свим маргинама 2,5 cm. Препоручена дужина текста беседе је од 300 до 600 речи, а текст не сме бити дужи од 750 речи.
ИЗБОР И НАГРАДА

Комисија коју ће формирати Војна гимназија изабраће најбољу беседу и најкасније до 10. априла обавестити учеснике, путем мејла, о исходу конкурса.
Аутор беседе коју комисија Војне гимназије изабере као најбољу биће позван да своју беседу говори пред публиком на свечаности приликом обележавања 50. година од оснивања Војне гимназије, маја 2020. године.