Министарство одбране Републике Србије
 
23.01.2020

Оглас о продаји расходованих покретних ствариВП 5033 НИШ
о г л а ш а в а
продају непосредном погодбом
 
 
Расходоване покретне ствари у ВП 5033 Ниш (касарна „Књаз Михаило“ у Нишу):
 
АУТОМОБИЛ  ZIL 130 E, ……………………..................................................................... 1 ком
АУТОМОБИЛ PINZGAUER 710 M........................................................................................1 ком
АУТОМОБИЛ  ZASTAVA FIAT 1107 JD-V MKŠK………………………………………..1 ком
АУТОМОБИЛ СПЕЦ.ЗАСТАВА ФЛОРИДА 1,3 САНИТЕТ..............................................1 ком
ПРИКОЛИЦА НОЋНИ СТАРТ PNS-80.................................................................................3 ком
КОПАЧ КN-251, ДОЗЕР TG-220.............................................................................................2 ком
АУТОМОБИЛ ТЕРЕНСКИ LADA NIVA 1600......................................................................1 ком
АУТОМОБИЛ ЛАДА ВАЗ 2107 РИВА 1500 САНИТЕТ......................................................1 ком
  
Средства која су предмет непосредне погодбе, да би била регистрована, морају задовољити услове из важећег Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима ("Сл.гласник РС" бр.40/12,102/12,19/13 , 41/13,102/14,41/15,78/15,111/15,14/16,108/16,7/17-испр. и 63/17).

Право учешћа на непосредној погодби имају сва правна и физичка лица која  најкасније 19.02.2020. године до  10,00 часова изврше бесповратну уплату од 1.000,00 динара на име накнаде трошкова спровођења непосредне погодбе, на текући рачун РС МО РЦ Београд број 840-19540845-28, позив на број 1227423122211/20, сврха уплате: „Трошкови надметања  01/20 у ВП 5033 Ниш“   
              
Потврду о уплати, уз Захтев за учешће на надметању, предати продавцу до 10,00 часова дана 19.02.2020.године, након чега могу преузети документацију за надметање.

Разгледање средстава у ВП 5033 Ниш и ВП 5006/5 Бујановац "База Југ"(ДОЗЕР TG-220)  је могуће 18.02.2020. године од 09,00 до 13,00 ч и 19.02.2020. године од 07,30 дo 10,00 ч,  ИСКЉУЧИВО лицима која откупе документацију.
За учешће на надметању потребно је  уплатити кауцију у износу од  10 % од почетне цене за свако средство, у готовини (за физичка и правна лица), на дан надметања од 08,00 до 10,30 ч. Ближе информације телефоном: 018/508-588, (факс 018/508-591) или у просторијама ВП 5033 Ниш, Бул. Н.Тесле б.б. Ниш.