Министарство одбране Републике Србије
 
03.01.2020

СаопштењеВојни синдикат Србије и његов председник настављају да износе лажи, па и онда када им се указује на потпуну неутемељеност њихових искључиво политички мотивисаних напада на Министарство одбране.
 
Војни синдикат Србије нема потребе да чека тужбу министра Вулина како би изнео наводне доказе за криминалне радње у Министарству одбране. То су ваљда већ имали прилике да ураде, с обзиром на четири кривичне пријаве које је поднео Војни синдикат Србије, а тужилаштво одбацило као неосноване, што доказује неаргументованост оптужби од стране синдиката и његовог председника Новице Антића. 
 
Стално позивање на криминалне радње у Министарству одбране без конкретних чињеница и доказа прераста у понављање истих уопштених фраза искључиво у циљу прикупљања политичких поена председника Војног синдиката Србије Новице Антића. Антић, коришћењем ресурса Војног синдиката Србије за своју политичку промоцију и кампању штети интересима свих чланова Војног синдиката Србије, па и саме организације. Питање је да ли челнике Војног синдиката Србије, Новицу Антића и Нинослава Свиленгаћина, који је, по писању појединих медија, јуче потписао саопштење Синдиката, интереси чланова и занимају с обзиром на то да ни један од њих више није запослен у Министарству одбране и Војсци Србије.
 
Није тачно да је Комисија за утврђивање испуњености услова за репрезентативност синдиката, 11. септембра 2019. године, без примедби констатовала да је Војни синдикат Србије репрезентативан. Комисија је на основу свих поднетих доказа утврдила да Војни синдикат од пет законских услова не испуњава први - да је основан и делује на принципима слободе синдикалног организовања. Решење о неиспуњавању услова за репрезентативност је јавно и у образложењу су детаљно објашњени разлози његовог доношења. (у прилогу се налази Решење)
 
Претходно је Министарство одбране, дописом од 24. септембра 2019. године, од Војног синдиката Србије тражило да у допуни предмета доставе доказ о испуњености услова репрезентативности прописаним чланом 218 став 1 тачка 1 Закона о раду. Допис је Војни синдикат Србије примио 2. октобра 2019. године. (у прилогу се налазе допис и повратница)
 
Није тачно ни да је Војни синдикат Србије спречен да оствари увид у списе предмета, јер су по захтеву Војног синдиката Србије 4. децембра 2019. године, увид у предмет извршили представници Војног синдиката Србије - заставник Бојан Станишић и адвокат Миљана Шуковић уз присуство представника Сектора за људске ресурсе.
 
Министарство одбране ради искључиво по закону, постижући до сада незабележене резултате у опремању и јачању Војске Србије и побољшању материјалног положаја свих припадника. Претходна 2019. година рекордна је по многим показатељима и јавност Србије то добро зна, тако да поновне лажи Војног синдиката Србије остају још један сраман и безуспешан покушај наношења штете угледу Министарства одбране и Војске Србије.

Прилоге можете преузети овде:
- Решење
- Допис
- Повратница