Министарство одбране Републике Србије
 
06.11.2019

Учешће Министарства одбране на састанку Одбора за стабилизацију и придруживање ЕУ – Србија
У саставу делегације Републике Србије, која је учествовала на састанку Одбора за стабилизацију и придруживање Европска унија – Србија, одржаном данас у Бриселу, представник Министарства одбране био је начелник Управе за стратегијско планирање Сектора за политику одбране пуковник Славен Вујић.

Међу темама од значаја за процес европских интеграција, на састанку је било речи и о спољној и безбедносној политици Републике Србије. Пуковник Вујић представио је нову Стратегију националне безбедности Републике Србије и нову Стратегију одбране Републике Србије, документа која је Влада Републике Србије недавно усвојила и у форми предлога упутила Народној скупштини у даљу процедуру усвајања.

Као основна полазишта у изради стратегијских докумената истакнуто је очување суверености и територијалне целовитости, војна неутралност, брига о српском народу ван граница Републике Србије, европске интеграције и ефикасна правна држава. Наглашено је да Република Србија помно прати промене у окружењу и прилагођава своју безбедносну и одбрамбену политику тим променама, како би на најбољи начин штитила и остваривала своје националне и одбрамбене интересе.

У складу са одлуком о војној неутралности, указано је на опредељење Републике Србије за јачање сопствених одбрамбених капацитета, развијање одбрамбене индустрије, ефикасног и економски одрживог система одбране, професионалне и ефикасне војске и одговарајућих цивилно-војних односа као важне претпоставке демократски уређеног друштва. Такође, истакнута је спремност Републике Србије да своју безбедност, мир и стабилност у региону и свету јача кроз ангажовање у активностима Заједничке безбедносне и одбрамбене политике ЕУ, НАТО програм Партнерство за мир, сарадњу са Организацијом Уговора о колективној безбедности (ОДКБ) и другим међународним безбедносним и одбрамбеним субјектима.

Посебно је истакнуто да је за Републику Србију неприхватљива противправно једнострано проглашена независност територије коју административно обухвата Аутономна покрајина Косово и Метохија, имајући у виду да се тиме угрожавају националне вредности и интереси наше земље.

Пуковник Вујић је рекао да су на процес израде стратегијских докумената утицали многи фактори, од којих је издвојио напоре државног руководства на јачању позиције Београда у решавању комплексне ситуације на Косову и Метохији, напоре усмерене ка економском развоју и укупном просперитету наше земље и њених грађана, као и залагање у оквиру преговора о приступању Европској унији.

Значајну подршку учешћу представника Министарства одбране на данашњем састанку у Бриселу пружило је Војно представништво Мисије Републике Србије при НАТО.