Министарство одбране Републике Србије
 
25.10.2019

Измена конкурса за доделу ученичких односно студентских стипендија за школску 2019/2020. годинуНа основу члана 13. став 1. Правилника о условима и начину стипендирања за потребе Војске Србије и о поступку утврђивања и повраћаја трошкова стипендирања („Службени војни лист“, број 9/19), Министарство одбране, Сектор за људске ресурсе објављује
 
 
ИЗМЕНУ КОНКУРСА
ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ ОДНОСНО СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
 
 
У тексту Конкурса за доделу ученичких односно студентских стипендија за школску 2019/2020. годину објављеног на сајту Министарства одбране у рубрици „Конкурси“ који се односи на стипендије за студенте високошколских установа, брише се део текста:
 
Универзитет одбране:
  1. 1 студент четврте године Филозофског факултета (група за педагогију);
  2. 1 студент четврте године Правног факултета и
  3. 1 студент четврте године Грађевинског факултета (студијски програм грађевинарство).
 
Студенти ће по завршетку студија бити примљени у радни однос у месту службовања Београд, у својству цивилног лица.“
 
У делу Конкурса Услови за доделу студентских стипендија брише се текст:
 
„За стипендирање лица из грађанства ради пријема на Универзитет одбране на редном броју 1.:
  • да је студент четврте године Филозофског факултета (група за педагогију);
За стипендирање лица из грађанства ради пријема у Универзитет одбране на редном броју 2.:
  • да је студент четврте године Правног факултета;
За стипендирање лица из грађанства ради пријема у Универзитет одбране на редном броју 3.:
  • да је студент четврте године Грађевинског факултета студијски програм грађевинарство;“
Остале одредбе Конкурса за доделу ученичких односно студентских стипендија за школску 2019/2020. годину остају непромењене.