Министарство одбране Републике Србије
 
16.04.2018

Оглас за продају расходованих покретних ствариВП 5033 НИШ
о г л а ш а в а
продају непосредном погодбом
 
 
Расходоване покретне ствари у ВП 5033 Ниш (касарна „Књаз Михаило“ у Нишу):
 
  • АУТОМОБИЛ FAP 1314 SV/A, ...............................................................................................1 ком      
  • АУТОМОБИЛ ПИНЗГАУЕР 710 М.... ……………………………………………………...2 ком
  • АУТОМОБИЛ FAP 1314 S/AC цистер.за гориво 7000 л.......................................................1 ком
  • АУТОМОБИЛ ЛАДА РИВА 2107..................................................... .....................................1ком
  • АУТОМОБИЛ санитетски VW 1,9 DIZEL .............................................................................1 ком
  • Месионица покретна механизована М63.................................................................................1 ком
  • Пећ а/п за печење хлеба................................................. .........................................................  1ком
 
Средства која су предмет непосредне погодбе, да би била регистрована, мора да задовоље услове из важећег Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима (Сл.гласник РС бр.40/12,102/12,19/13 , 41/13,102/14,41/15,78/15,111/15,14/16,108/16,7/17-испр. и 63/17).

Право учешћа на непосредној погодби имају сва правна и физичка лица која  најкасније 10.05.2018. године до  10,00 часова изврше бесповратну уплату од 1.000,00 дин. на име накнаде трошкова спровођења непосредне погодбе, на текући рачун РС МО РЦ Београд број 840-19540845-28, позив на број 1227423122214/18, сврха уплате: „Трошкови надметања  04/18 у ВП 5033 Ниш
                 
Потврду о уплати, уз Захтев за учешће на надметању, предати продавцу од 18.04. до 10. 05.2018.године, након чега могу преузети документацију за надметање.

Разгледање средстава је могуће 09.05.2018. године у времену од 07,30 до 13,00 ч и 10.05.2018. године од 07,30 до 09,00 ч, ИСКЉУЧИВО лицима која откупе документацију.

Непосредна погодба одржаће се 10.05.2018. године са почетком у 11,00 ч у просторијама  ВП 5033 Ниш, Бул. Николе Тесле , бб.

За учешће на надметању потребно је  уплатити кауцију у износу од  10 % од почетне цене за свако средство, у готовини (за физичка и правна лица), на дан надметања од 08,00 до 10,30 ч. Ближе информације телефоном: 018/508-588, (факс 018/508-591) или у просторијама ВП 5033 Ниш, Бул. Н.Тесле б.б. Ниш.