Министарство одбране Републике Србије
 
20.03.2018

СаопштењеПоводом нетачних и злонамерних тврдњи Војног синдиката Србије, а ради истинитог обавештавања јавности, наглашавамо да је наређење министра одбране о мерама заштите тајних и службених података и докумената засновано на Закону о тајности података и Закону о Војсци Србије и да се њиме ближе уређује начин коришћења телекомуникационих уређаја у просторијама у којима се обрађују и чувају тајни војни подаци.

У случају непоштовања тог наређења надлежни органи примењиваће Законом прописане мере.

Примена мера заштите тајних података и докумената уобичајена је у свим армијама света.