Министарство одбране Републике Србије
 
08.02.2018

Оглас за продају отпадака од хранеВП 1094 ЗЕМУН

О Б Ј А В Љ У Ј Е
 
Продају отпадака од хране – помија за 2018. годину, усменим јавним надметањем (лицитацијом). Усмено јавно надметање биће одржано у 10.00 часова 02.03.2018. године.
 
Обавештења и услови надметања могу се преузети сваког радног дана од објављивања огласа од 10.00 до 14.00 часова у Војној пошти 1094/2 Земун, у улици Светосавска бр. 1.
 
Телефон за контакт 011/30-74-223 или 066/87-19-201.