Министарство одбране Републике Србије
 
31.01.2018

Оглас за продају расходованих покретних ствари у ВП 5033 НишВП 5033 НИШ
о г л а ш а в а
продају писаним јавним надметањем


Расходоване покретне ствари у ВП 5033 Ниш (касарна „Књаз Михаило“ у Нишу):

- АУТОМОБИЛ  PINZGAUER 710 MS, PINZGAUER 710 M................................................ 4 ком
- АУТОМОБИЛ ФАП 1314 S/AC цистер за гориво 7000 л, ФАП 1314 СВ/А.......................2 ком
- АУТОМОБИЛ ТАМ 150 Т11 БВ ..........……………………………………………………. .1 ком
- АУТОМОБИЛ ЛАДА РИВА 2107...........................................................................................1 ком
- АУТОМОБИЛ  санитетски VW 1.9 dizel……………………………………………………1 ком
- АУТОМОБИЛ  спец.ТАМ 5000 D, D14 ŠKK за карте...........................................................1 ком
- УТОВАРИВАЧ УЛТ-160 Ц, МАКАРА Д-5/Г-11, БУШИЛИЦА КББ-25М........................3 ком
- ПРИКОЛИЦА специјална перионица ....................................................................................4 ком
- ПРИКОЛИЦА  специјална.сушионица ..................................................................................3 ком
- ПРИКОЛИЦА  специјална електроагрегат................. .........................................................  1 ком
- ПРИКОЛИЦА  специјална  за претакање горива ................................................................  1 ком
- МЕСИОНИЦА покретна механизована М63, ПЕЋ А/П за печење хлеба............................3 ком

Средства која су предмет јавног надметања, да би била регистрована, мора да задовоље услове из важећег Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима (Сл.гласник РС бр.40/12,102/12,19/13 , 41/13,102/14,41/15,78/15,111/15,14/16,108/16,7/17-испр. и 63/17). 
       Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица која до 28.02.2018. године до 09,00 часова изврше бесповратну уплату од 3.000,00 дин. на име накнаде трошкова спровођења надметања, на текући рачун РС МО РЦ Београд број  840-19540845-28, позив на број 1227423122212/18, сврха уплате: „Трошкови надметања  02/18 у ВП 5033 Ниш“                  
Потврду о уплати, уз Захтев за учешће на надметању, предати продавцу до 28.02.2018.године, након чега могу преузети документацију за надметање.
Разгледање средстава је могуће 26. и 27.02.2018. године од 09,00 до 13,00 ч и 28.02.2018. године од 07,30 дo 09,00 ч, ИСКЉУЧИВО лицима која откупе документацију.
Јавно надметање одржаће се 28.02.2018. године са почетком у 11,00 ч у просторијама  Дома Војске Србије у Нишу, Синђелићев трг, бб.
За учешће на надметању потребно је, уз писану понуду у затвореној коверти, уплатити кауцију у износу од  10 % од почетне цене за свако средство, у готовини (за физичка и правна лица), на дан надметања од 08,00 до 10,30 ч у просторијама Дома Војске Србије у Нишу. Ближе информације телефоном: 018/508-588, (факс 018/508-591) или у просторијама ВП 5033 Ниш, Бул. Н.Тесле б.б. Ниш.