Министарство одбране Републике Србије
 
04.12.2017

Оглас за продају расходованих покретних ствариВП 2084 БЕОГРАД
о г л а ш а в а
П   Р   О   Д   А   Ј   У
писaним  и  усменим јавним  надметањем
 
Продаји се излажу расходоване покретне ствари и то:
 
Теретна м/в:  ТАМ 150 Т11 ВV, ТАМ 150 Т11 В, ТАМ 110 Т7 В, ТАМ 110 Т7 ВV,
                             ТАМ 125 Т10 ACV, ТАМ 5500 ACV,  ФАП 1314 СК/А, TAM 5000 D,
                             ТАМ 130 Т11 са надградњом,  ТАМ 110 Т10, TAM 80 T5, ТАМ 2001,                   
Специјална м/в:  ЗИЛ 131 ВV,  ФАП 1314 радионица, ТАМ 150 Т11 радионица,  
                             ФАП 1314 цистерна за гориво,   ТАМ 110 Т7 санитет,                      
Теренска м/в:  FIAT 1107, PINZGAUER 710 M, LADA NIVA, ЗАСТАВА АР-55,
Путничка м/в:  MITSUBITSHI L-300 комби,                                      
Oстала ПС:  Приколица АДП-15, Приколица Зеница, Глодалица конзолна хориyонтална, Пунилац 5Л-94,  Приколица 0,5 т, Приколица ППК-14, Приколица Треска Т-320, Полуприколица Горица,  Брусилица за  оштрење спиралних бургија,  Реморкер РПМ М-68, Брусилица за брушење жљебова, Кабина набацна, Сандук товарни.
                   
Расходоване покретне ствари налазе се на  следећим локацијама: касарна ''Бубањ Поток'' Београд, касарна ''Алваџиница'' Чачак, ВП 3947 Нови Сад и ВП 3262 Крагујевац.

Разгледање расходованих покретних ствари одржаће се у времену од 09,00 до14,00 часова  и то:
18.12.2017. године у касарни ''Алваџиница'', Чачак и ВП 3262 Крагујевац,
19.12.2017. године у касарни ''Бубањ Поток'' и ВП 3947 Нови Сад,  
20.12.2017. године у касарни ''Бубањ Поток''.

Право разгледања имају сва правна и физичка лица која  откупе тендерску документацију.

Писано јавно надметање одржаће се  21.12.2017. године са почетком у 10,00 часова, у ВП 2084  Београд-Кнежевац, улица Ослобођења 30, путем прикупљања писаних понуда. Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица која изврше бесповратну уплату 3.000,00 динара, на име откупа тендерске документације.

Уплату извршити на рачун број 840-19540845-28, прималац  РС МО РЦ Београд, позив на број 122742312235, сврха уплате ''Трошкови надметања 12/2017''.

Потврду о уплати  на износ од 3.000,00 динара, учесници надметања предају представнику продавца приликом преузимања тендерске документације.

Тендерска документација преузима се од  05.12.2017. године до 20.12.2017. године, у времену од  08,00 до 14,30 часова и 21.12.2017. године до 09,00 часова.

Пре почетка надметања купци су у обавези да положе кауцију у готовом новцу, у висини од 10 %  од почетне цене средства које лицитирају, на благајни ВП 2084 Београд  и то у времену од  07,30  до 09,30 часова. Писане понуде се предају у деловодство ВП 2084 Београд, лично на дан надметања у времену од 7,30 до 09,50 часова. Учесници надметања морају поседовати уредно овлашћење за учешће на надметању и копију личног документа.
Ближе информације о продаји могу се добити путем телефона број 011/3053-476,   011/3053-433, или у просторијама ВП 2084 Београд.