Министарство одбране Републике Србије
 
20.10.2017

Оглас за продају расходованих покретних ствари у ВП 5033 НишВП 5033 НИШ
о г л а ш а в а
продају непосредном погодбом
 
 
Расходоване покретне ствари у ВП 5033 Ниш (касарна „Књаз Михаило“ у Нишу):
 
АУТОМОБИЛ ТАМ 110 Т 7  БВ, ..........................................................................................  1 ком      
АУТОМОБИЛ ТАМ 150 Т11 БВ АЦВ …………………………………………………….  1 ком
АУТОМОБИЛ ТАМ 125 Т-10 ЦВ цистерна за воду 3000 л................................................  1 ком
АУТОМОБИЛ ТАМ  75 T 5 B  3,2 , TAM 75 Т5 B-TH, .................... ...................................2 ком
ПРИКОЛИЦА специјална перионица ..................................................................................  3 ком
ПРИКОЛИЦА  специјална.сушионица ................................................................................. 2 ком
ПРИКОЛИЦА  специјална електроагрегат................. .........................................................  4 ком
ПРИКОЛИЦА  специјална  за претакање горива ................................................................  1 ком
 
Средства која су предмет непосредне погодбе, да би била регистрована, мора да задовоље услове из важећег Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима (Сл.гласник РС бр.40/12,102/12,19/13 и 41/13).

Право учешћа на непосредној погодби имају сва правна и физичка лица која до 07.11.2017. године до  09,00 часова изврше бесповратну уплату од 1.000,00 дин. на име накнаде трошкова спровођења непосредне погодбе, на текући рачун РС МО РЦ Београд број  840-19540845-28, позив на број 1227423122216/17, сврха уплате: „Трошкови надметања  06/17 у ВП 5033 Ниш“.
                 
Потврду о уплати, уз Захтев за учешће на непосредној погодби, предати продавцу од 24.10. до 07.11.2017.године, након чега могу преузети документацију за непосредну погодбу.

Разгледање средстава је могуће 06.11.2017.године у времену од 07,30 до 13,00 ч и 07.11.2017. године од 07,30 до 09,00 ч, ИСКЉУЧИВО лицима која откупе документацију.
 
Непосредна погодба одржаће се 07.11.2017. године са почетком у 11,00 ч у просторијама  ВП 5033 Ниш, Бул. Николе Тесле , бб.

За учешће на надметању потребно је уплатити кауцију у износу од  10 % од почетне цене за свако средство, у готовини (за физичка и правна лица), на дан надметања од 08,00 до 10,30 ч и предати понуду у затвореној коверти до 10,30 ч. Ближе информације телефоном: 018/508-588, (факс 018/508-591) или у просторијама ВП 5033 Ниш, Бул. Н.Тесле б.б. Ниш.