Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Program državnog partnerstva Srbije i OhajaProgram državnog partnerstva Nacionalne garde SAD promovisan je 1993. godine s ciljem uspostavljanja i intenziviranja saradnje u oblasti odbrane između Nacionalne garde SAD i država nastalih raspadom SSSR.

Program se realizuje između Nacionalne garde neke od saveznih država SAD i zemlje partnera kroz razmenu iskustava, studijska putovanja, zajedničku obuku i vežbe i tehničku pomoć civilnim i vojnim strukturama.

Širina programa, kao i sastav Nacionalne garde koju većim delom čine civili, omogućava da se uporedo sa razvojem vojno-vojne saradnje, razvija civilno-vojni i civilno-civilni aspekt. Koordinacija se obavlja preko regionalnih komandi oružanih snaga SAD i odgovarajućih kancelarija pri ambasadama SAD u zemlji prijema.

Program državnog partnerstva Srbije i Ohaja realizuje se na osnovu potpisanog Sporazuma o statusu snaga (Status of Forces Agreement – SOFA), koji su 7. septembra 2006. godine u Vašingtonu potpisali tadašnji predsednik Republike Srbije Boris Tadić i tadašnja državna sekretarka SAD Kondoliza Rajs. Za zvaničan početak saradnje u oblasti odbrane uzima se prva poseta komandanta Nacionalne garde Ohaja general-majora Gregorija Vejta i 40 pripadnika Nacionalne garde Ohaja Republici Srbiji od 15. do 21. septembra 2007. godine. 

Proteklih godina, vojno-vojna saradnja se konstantno razvijala da bi danas Program državnog partnerstva sa Srbijom SAD ocenile kao jedan od najuspešnijih od više od 60 uspostavljenih programa širom sveta. U SAD se razmatrala modifikacija normativno-pravnih akata koja definišu Program državnog partnerstva SAD, jer je primer saradnje Srbije i Ohaja pokazao da saradnja može da prevaziđe trenutne okvire. 

Saradnja je znatno intenzivirana pre svega u oblasti školovanja i usavršavanja oficira i podoficira, razmene i obuke jedinica, zajedničkih vežbi, prenošenju iskustava u formiranju podoficirskog kora, pomoći vojske civilnim strukturama u slučaju elementarnih i drugih nesreća i nepogoda i razvoju kapaciteta za učešće u multinacionalnim operacijama.

Najintenzivnija saradnja realizuje se tradicionalno u septembru svake godine kada je Vojska Srbije domaćin brojne delegacije Nacionalne garde Ohaja s komandantom na čelu.

Jedan od ključnih aspekata saradnje sa Nacionalnom gardom Ohaja je zajednički projekat izgradnje Centra za obuku jedinica za učešće u multinacionalnim operacijama na bazi „Jug“ i izvođenje zajedničkih vežbi i obuke. 

Posebno mesto zauzimaju aktivnosti civilno-vojne saradnje, koje se realizuju od 2009. godine u okviru projekata „Humanitarna asistencija“, u okviru kojih pripadnici NG Ohaja i Vojske Srbije zajednički rade na renoviranju objekata od društvenog značaja pod pokroviteljstvom Evropske komande SAD.