Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Javna rasprava3.11.2017. godine

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODBRANI

Zaključak Vlade (u PDF-u)

Program javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani (u Word-u)

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani (u Word-u)

Obrazloženje Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani (u Word-u)

Pregled odredaba koje se menjaju, odnosno dopunjuju (u Word-u)

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani


3.11.2017. godine

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOJSCI SRBIJE

Zaključak Vlade (u PDF-u)

Program javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije (u Word-u)

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije (u Word-u)

Obrazloženje Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije (u Word-u)

Pregled odredaba koje se menjaju, odnosno dopunjuju (u Word-u)

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije


26.09.2016. godine

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O PROIZVODNjI I PROMETU NAORUŽANjA I VOJNE OPREME

Nacrt zakona o prizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme (u Word-u)

Obrazloženje Nacrta zakona o prizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme (u Word-u)

NAPOMENA: Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se u periodu od 26.09. do 16.10.2016. godine. Primedbe, predloge i sugestije možete dostaviti na imejl: veljko.petrovic@mod.gov.rs.


22.09.2016. godine

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O VOJNOM OBRAZOVANjU

Nacrt zakona o vojnom obrazovanju (u Word-u)

Obrazloženje Nacrta zakona o vojnom obrazovanju (u Word-u)

NAPOMENA: Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se u periodu od 22.09. do 11.10.2016. godine. Primedbe, predloge i sugestije možete dostaviti na imejl: rectorate@mod.gov.rs.


ARHIVA JAVNIH RASPRAVAJAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ZDRAVSTVENOM OSIGURANjU VOJNIH OSIGURANIKA

Nacrt zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju vojnih osiguranika - PDF (u Word-u)

Obrazloženje Nacrta zakon o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju vojnih osiguranika - PDF (u Word-u)
 
Nacrt zakona o vojnom obrazovanju - PDF   (u Word-u)

Obrazloženje Nacrta zakona o vojnom obrazovanju (ustavni osnov i razlozi za donošenje zakona) - PDF  (u Word-u)

Obrazloženje pojedinačnih rešenja Nacrta zakona o vojnom obrazovanju - PDF (u Word-u)

 

Izveštaj o okruglim stolovima u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani i Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije
 
 
NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODBRANI 2014.

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani - PDF    (u Word-u)

Pregled odredaba Zakona o odbrani koje se menjaju - PDF    (u Word-u)

Obrazloženje Zakona o odbrani - PDF    (u Word-u)

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o odbrani - PDF (u Word-u)
 
NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOJSCI SRBIJE 2014.
 
Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona Vojsci Srbije - PDF    (u Word-u)

Pregled odredaba Zakona Vojsci Srbije koje se menjaju - PDF    (u Word-u)

Obrazloženje Zakona Vojsci Srbije - PDF    (u Word-u)

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o Vojsci Srbije - PDF (u Word-u)
 

IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI I ZDRAVSTVENOM OSIGURANjU VOJNIH OSIGURANIKA

Odbor za javne službe Vlade Republike Srbije je na 43. sednici, održanoj dana 28.05.2013. godine, odobrio sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju vojnih osiguranika (u daljem tekstu: Nacrt zakona) i odredio Program javne rasprave, shodno kojem je Ministarstvo odbrane Republike Srbije i sprovelo javnu raspravu.

Javna rasprava o Nacrtu zakona sporovedena je u periodu od 3. juna do 2. jula 2013. godine, a tekst Nacrta zakona je bio postavljen na internet prezentaciji Ministarstva odbrane i portalu e-uprave.

Programom javne rasprave o Nacrtu zakona određeno je da se primedbe dostavljaju Ministarstvu odbrane, Upravi za vojno zdravstvo putem elektronske pošte na adresu: zdravstvo@mod.gov.rs ili na adresu: Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Birčaninova br. 5, 11000 Beograd, s tim da je rok za dostavljanje primedbi, predloga i sugestija u pismenom ili elektronskom obliku bio 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

U toku trajanja javne rasprave, odnosno u roku određenom za dostavljanje primedbi, predloga ili sugestija na Nacrt zakona, istih nije bilo.

Nacrt zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju vojnih osiguranika >>>