Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Spisak banaka sa kojima je zaključen ugovor o isplati primanja zaposlenih u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije 
Redni broj NAZIV I SEDIŠTE BANKE
1. AIK BANKA a.d. Beograd  Ugovor    Ponuda
2. ALPHA BANK SRBIJA a.d. Beograd  Ugovor  
3. BANKA INTESA a.d. Beograd  Ugovor  
4. NLB BANKA a.d. Beograd    
5. ERSTE BANKA a.d. Novi Sad    
6. UNICREDIT BANK SRBIJA a.d. Beograd  Ugovor  
7. ADDIKO BANK a.d. Beograd  Ugovor  
8. KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd Ugovor Ponuda
9. CREDIT AGRICOLE SRBIJA a.d. Novi Sad  Ugovor  Ponuda
10. EUROBANK EFG a.d. Beograd    
11. PIRAEUS BANK a.d. Beograd  Ugovor  Ponuda
 Ponuda
12. BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA a.d. Beograd  Ugovor  
13. RAIFFEISEN BANKA a.d. Beograd    
14. SOCIETE GENERALE SRBIJA a.d. Beograd  Ugovor  Ponuda
15. SRPSKA BANKA a.d. Beograd  Ugovor    Ponuda
Ponuda  
16. VOJVOĐANSKA BANKA    
17. PROCREDIT BANKA a.d. Beograd    Ponuda
18. SBERBANK SRBIJA a.d. Beograd  Ugovor  
19. OTP BANKA SRBIJA a.d. Novi Sad    
20. HALKBANK a.d. Beograd    
21. FINDOMESTIC BANKA a.d. Beograd    
22. EXPOBANK a.d. Beograd    
23. VTB BANKA a.d. Beograd    
24. JUBMES BANKA a.d. Beograd  Ugovor  
25. TELENOR BANKA a.d. Beograd  Ugovor  
26. DIREKTNA BANKA a.d. Kragujevac  Ugovor
27. MTS BANKA a.d. Beograd Ugovor