Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
08.11.2022.

Poseta general-majora Lise BurgonPomoćnik ministra za ljudske resurse Katarina Tomašević sastala se danas sa vršiocem dužnosti Komande za ljudske resurse Oružanih snaga Kanade, ujedno i rukovodiocem Programa žene, mir, bezbednost OS Kanade general-majorom Lisom Burgon sa kojom je razgovarala o položaju žena u vojsci. Teme današnjih razgovora sa predstavnicima Sektora za ljudske resurse Ministarstva odbrane, Univerziteta odbrane i Generalštaba bile su i Nacionalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost, kao i proces selekcije i odabira kadeta, te uspešnost i problemi u rukovođenju ljudskim resursima.

Pomoćnik ministra Katarina Tomašević istakla je da je Ministarstvo odbrane prihvatilo koncept rodne ravnopravnosti kao jedno od svojih strateških opredeljenja i planski sprovodi mere za povećanje zastupljenosti žena i njihovo ravnopravno učešće u realizaciji svih zadataka. Ona je dodala da Ministarstvo odbrane teži što boljim rezultatima kada je reč o rodnoj perspektivi kao i tome da se žene u MO i VS osećaju suštinski ravnopravno. Nakon razgovora gosti iz Kanade upoznali su se sa radom Centra za psihološku selekciju Uprave za kadrove.

Nakon sastanka sa predstavnicima Sektora za ljudske resurse, general-major Burgon održala je predavanje na Univerzitetu odbrane polaznicima Komando-štabnog usavršavanja Škole nacionalne odbrane na temu dostignuća rodne perspektive u Oružanim snagama  Kanade.  

General Burgon će sutra posetiti i helikoptersku jedinicu Vojske Srbije na aerodromu „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ u Batajnici, gde imati priliku da se upozna sa organizacijom, namenom jedinice i angažovanjem žena pilota helikoptera, budući da je i sama stekla veliko iskustvo obavljajući tu dužnost. U nastavku aktivnosti predviđeni su razgovori u Sektoru za ljudske resurse u vezi procesa selekcije i odabira kadeta.
 
photoFOTOGALERIJA