Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
15.05.2019.

Rektor Univerziteta odbrane na međunarodnoj konferenciji u NorveškojRektor Univerziteta odbrane general–potpukovnik Goran Radovanović i pukovnik Goran Šimić učestvuju u radu međunarodne konferencije „NORDEFCO ADL Conference“ o korišćenju informaciono–komunikacionih tehnologija u obrazovanju i obuci. Konferenciji, koja se od 14. do 16. maja održava u Golu (Norveška), pored predstavnika nordijskih zemalja Norveške, Švedske, Finske, Danske i Islanda, prisustvuju predstavnici sistema odbrane još 14 zemalja.

U okviru panel diskusija na temu „Primena savremenih tehnologija u funkciji unapređenja vojnog obrazovanja i obuke“ general Radovanović govorio je o dostignutim rezultatima Univerziteta odbrane na planu implementacije naprednog elektronskog učenja. Ključna pitanja upućena učesnicima panel diskusije odnosila su se na uticaj novih tehnologija i digitalnih kompetencija nastavnika i kadeta, kao i na probleme u procesu vojnog obrazovanja i obuke.

Učesnici diskusije saglasni su da u budućnosti treba kombinovati tradicionalne i nove oblike realizacije nastave, ali da najveći izazov predstavlja postavljanje kriterijuma i standarda u primeni i poznavanju savremenih aplikacija za e-učenje na daljinu.