Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
20.02.2017.

Prve bilateralne odbrambene konsultacije sa Crnom GoromPrve bilateralne odbrambene konsultacije između ministarstava odbrane Republike Srbije i Crne Gore održane su 19. i 20. februara u Beogradu.

Tom prilikom, načelnik Uprave za međunarodnu vojnu saradnju kapetan bojnog broda Milan Konjikovac i načelnik Direkcije za međunarodnu saradnju potpukovnik Velibor Bakrač saglasili su se da će dobra i bliska saradnja dve zemlje u oblasti odbrane, kroz unapređenje u težišnim i ostalim oblastima od obostranog interesa, u narednom periodu zabeležiti suštinski progres.

Sagovornici su razmenili stavove o političko-bezbednosnoj situaciji u regionu i svetu, posebno u svetlu aktuelne migratorne krize i naglasili da kompleksna bezbednosna situacija nameće potrebu intenzivnije saradnje, pogotovo pravovremene razmene informacija.

Kapetan bojnog broda Konjikovac istakao je čvrsto opredeljenje Ministarstva odbrane za razvoj i unapređenje regionalne saradnje, s obzirom na to da su regionalna stabilnost i saradnja osnovni preduslovi za progres regiona. On je upoznao  sagovornike sa aktivnostima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u procesu evropskih integracija, saradnji u okviru Programa partnerstvo za mir, kao i aktuelnom i budućem angažovanju pripadnika MO i VS u multinacionalnim operacijama.  Kapetan bojnog broda naglasio je značaj kontinuiteta susreta na najvišem nivou, radi definisanja strateških smernica buduće saradnje i ukazao je na velike potencijale za intenziviranje saradnje u obostranom interesu, posebno u domenu vojnog obrazovanja, logistike i ABHO.

Potpukovnik Bakrač upoznao je sagovornike sa stepenom reforme sistema odbrane, napretkom Crne Gore na putu evropskih i evroatlantskih integracija, kao i planovima i prioritetima Ministarstva odbrane i Vojske u integrativnim procesima. Preneo je podršku evropskim integracijama Republike Srbije. Istakao je potrebu unapređenja saradnje, posebno u oblasti zajedničkih vežbovnih aktivnosti, multinacionalnih operacija i vojne medicine.

Na kraju razgovora usaglašen je i potpisan Plan bilateralne vojne saradnje za 2017. godinu.