Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.12.2016.

Predstavljanje projekta CASM na Forumu za bezbednosnu saradnju



Zasedanje Foruma za bezbednosnu saradnju (FSC) Organizacije za bezbednost i saradnju u Evropi (OSCE), u čijem radu učestvuje 57 zemalja, održano je 30. novembra u Beču. Na forumu su, između ostalog, predstavljeni rezultati u dosadašnjoj realizaciji Programa za upravljanje zalihama konvencionalne municije (CASM) u Republici Srbiji koje je predstavio general-major Bojan Zrnić, načelnik Uprave za odbrambene tehnologije, koji je i predsedavajući Izvršnog odbora programa CASM.
Predstavljanje projekta CASM  na Forumu za bezbednosnu saradnju
Program CASM uspostavljen je na zahtev Vlade Republike Srbije, upućen OSCE i Programu za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP) u junu 2011. godine, a u cilju pružanja pomoći na povećanju sigurnosti i bezbednosti skladišta konvencionalne municije, poboljšanja infrastrukture objekata za demilitarizaciju u TRZ Kragujevac, kao i rešavanja viškova specijalne municije (municija punjena belim fosforom i specijalnim smešama) i napalm praha. U cilju realizacije programa, koja je započeta 2012. godine, preko OSCE  i UNDP prikupljeno je oko 1,4 miliona američkih dolara donatorskih sredstava od 13 država, a donatorska sredstva dao je i UNDP.
 
U okviru programa CASM do sada su završene sledeće aktivnosti: uništavanje viškova 162 tone napalm praha, delaboracija 525 tona vikova municije punjene belim fosforom i oko 60 hiljada komada specijalnih vrsta dimne municije. Potpuna realizacija uništavanja preostale kategorije viška (specijalna minicija na bazi CS) realizovaće se na osnovu nedavno zaključenog ugovora između UNDP i Ministarstva odbrane Republike Srbije, kojim je Ministarstvo odbrane preuzelo obavezu da u okviru nacionalnih procedura izvrši ugovaranje za uništavanje preostalih količina, a sam proces uništavanja ove kategorije viškova biće završen do kraja januara 2017. godine. Pored toga, završene su aktivnosti na unapređenju bezbednosnih uslova u TRZ Kragujevac, gde je izvršeno instaliranje antistatičkih podova i video nadzora koji se koristi u nadgledanju procesa delaboracije, čime je značajno unapređena bezbednost zaposlenih.
 
Preostala aktivnosti u realizaciji programa CASM se odnose na zamenu protivpožarnog sistema u TRZ Kragujevac i na rekonstrukciju skladišnog kompleksa Mirnička reka.
 
Pored predstavljanja rezultata i daljih planova u okviru programa CASM na Forumu za bezbednosnu saradnju, u Sekretarijatu OSCE održan je i poseban sastanak sa dosadašnjim i potencijalnim zemljama donatorima na kojem su takođe prikazani rezultati projekta i iskazana potrebna sredstva za uspešan završetak projekta.