Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
15.04.2014

Saradnja verifikacionih centara Srbije i NemačkeDelegacija Verifikacionog centra SR Nemačke, predvođena načelnikom brigadnim generalom Jirgenom Bajerom, nalazi se u radnoj poseti Ministarstvu odbrane Republike Srbije. Tokom današnjeg sastanka gosti su upoznati sa dostignutim nivoom reformi sistema odbrane, težišnim aktivnostima u okviru saradnje sa EU u oblasti odbrane i planiranim aktivnostima u okviru programa Partnerstvo za mir.

Saradnja sa Saveznom Republikom Nemačkom, kao jednom od ključnih država EU, u vrhu je prioriteta Republike Srbije. Saradnja u oblasti odbrane se težišno odvija u oblastima vojne medicine, školovanja i obuke, kao i priprema za upućivanje u multinacionalne operacije. Iskazana je zahvalnost Saveznoj Republici Nemačkoj za podršku Republici Srbiji na putu evropskih integracija i profesionalnom angažovanju pripadnika Oružanih snaga SR Nemačke u sastavu KFOR na doprinosu stabilnosti i postizanju trajnog mira. Takođe, istaknuta je pomoć koju je SR Nemačka pružila u reformi sistema odbrane i donacija Ministarstvu odbrane Republike Srbije u okviru Programa za razvoj kapaciteta za upravljanje zalihama konvencionalne minicije u poslednje dve godine.

Početak zajedničkog angažovanja u misiji u Maliju (~EUTM Mali~) jedan je od definisanih prioritetnih ciljeva politike odbrane i Ministarstva odbrane Republike Srbije i predstavlja značajan kvalitativan iskorak u saradnji dva ministarstva.

General Bajer je visoko ocenio do sada postignute rezultate u saradnji iz oblasti kontrole naoružanja dveju zemalja. On je posebno naglasio značaj redovnih bilateralnih konsultacija i razmene podataka dveju država regulisanih Sporazumom o podregionalnoj kontroli naoružanja i Sporazumom o konvencionalnim snagama u Evropi. General Bajer je istakao da su zajedničko obrazovanje i obuka ključ nastavka uspešne saradnje dveju zemalja za duži vremenski period. On je ponudio mogućnost angažovanja i učešća pripadnika Verifikacionog centra Ministarstva odbrane Republike Srbije u radu Verifikacionog centra SR Nemačke. Takođe, on je podvukao neophodnost modifikacije postojećih sporazuma u oblasti kontrole naoružanja i jačanja mera poverenja i saradnje u skladu sa novim okruženjem, bezbednosnim rizicima i izazovima.

Na sastanku načelnika verifikacionih centara razgovarano je i o saradnji u oblasti kontrole naoružanja i analizirana je primena Bilateralnog sporazuma u prethodnom periodu.

U nastavku posete nemačke delegacije, potpisano je Pismo o namerama između Ministarstva odbrane Republike Srbije - Verifikacionog centra i Verifikacionog centra Bundesvera o merama za jačanje poverenja i bezbednosti radi definisanja saradnje u oblasti kontrole naoružanja u naredne dve godine. Novo Pismo o namerama će obezbediti nastavak uspešne saradnje u oblasti kontrole naoružanja u narednom periodu i doprineti jačanju bezbednosti i stabilnosti u regionu.