Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
08.04.2014

Potpisan Plan bilateralne vojne saradnje sa AustrijomU okviru redovnih aktivnosti danas je u Ministarstvu odbrane održan sastanak o saradnji u oblasti odbrane između Republike Srbije i Republike Austrije u 2013. godini, kao i finalnog usaglašavanja Plana bilateralne vojne saradnje za 2014. godinu.

Obostrano je izraženo zadovoljstvo nivoom dostignute saradnje u oblasti odbrane i tendencijom daljeg kvalitativnog unapređenja. Saradnju karakterišu susreti visokog nivoa i redovne bilateralne vojnobezbednosne konsultacije, kao potvrda visokog stepena razumevanja između dve zemlje.

Izražena je zahvalnost Republici Austriji za podršku Republici Srbiji na putu evropskih integraciji i profesionalnom angažovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Austrije u sastavu KFOR na doprinosu stabilnosti i postizanju trajnog mira.

Iskazan je interes Ministarstva odbrane Republike Srbije za razmenu iskustava po pitanju bezbednosnih i odbrambenih aspekata priključenja EU, angažmana u okviru Zajedničke bezbednosne i odbrambene politike i Evropske odbrambene agencije.

Planirane aktivnosti u 2014. godini omogućavaju nastavak saradnje oblastima obuke i usavršavanja, pripreme za učešće u multinacionalnim operacijama, vojne istorije, logistike, ABHO i vojne medicine.

Na kraju sastanka, zastupnik načelnika Uprave za međunarodnu vojnu saradnju pukovnik Milan Konjikovac i izaslanik odbrane Republike Austrije u Beogradu pukovnik Tomas Ahamer potpisali su Plan bilateralne vojne saradnje između dva ministarstva odbrane za 2014. godinu.

photoFOTOGALERIJA