Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Psihološka podrška nakon vanrednog stanjaSvi aktivni i penzionisani pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kojima je potrebna psihološka podrška nakon vanrednog stanja zbog pandemije virusa kovid-19, mogu zatražiti savete i pomoć psihologa Uprave za kadrove Sektora za ljudske resurse, na broj telefona 011/3203-331 (lokal 32-331), radnim danom od 08,00 do 14,00 časova, kao i slanjem dopisa na adresu elektronske pošte psiholog@mod.gov.rs.

Takođe, na veb adresi www.psiholog.mod.gov.rs i dalje će biti dostupni aktuelni sadržaji i informacije u vezi sa ponašanjem u cilju zaštite od posledica pandemije korona virusa i o mehanizmima suočavanja sa stresom i krizom, pored drugih vesti i informacija o različitim psihološkim temama, koje mogu biti od koristi pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije radi očuvanja i unapređenja mentalnog zdravlja i jačanja psiholoških kapaciteta u svakodnevnom životu i radu, kao i u vanrednim situacijama.