Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
TekstFotogalerija
29.01.2024.

Završena selektivna obuka za prijem u specijalne jediniceRealizacijom orijentaciono-kondicionog marša u dužini od 72 kilometra završena je selektivna obuka druge faze kandidata za prijem u specijalne jedinice po Projektu 5000.

Opšti cilj ove obuke, koja traje deset nedelja, je izbor disciplinovanih, visoko motivisanih i psihofizički sposobnih kandidata za prijem u specijalne jedinice Vojske Srbije i njihovo uključivanje u dalji proces obučavanja, a posebni — provera i podizanje na viši nivo vojnostručne obučenosti, fizičke sposobnosti, kao i razvijanje timskog duha i sposobnosti za izvršavanja zadataka u uslovima povećanih psihofizičkih naprezanja.

Tokom marša, koji predstavlja završnu eliminacionu fazu selektivne obuke, proveravane su i ocenjivane sposobnosti kandidata za realizaciju taktičkih i vatrenih zadataka, individualno i u sastavu tima, uz kretanje po karti na nepoznatom terenu i savlađivanje prirodnih i veštačkih prepreka.

Rad kandidata pratio je i ocenjivao tim instruktora iz 72. brigade za specijalne operacije i Odreda vojne policije specijalne namene „Kobre“. 

Najuspešniji među njima dobili su priliku da stupe u profesionalnu vojnu službu u ovim jedinicama, gde će se dalje obučavati i usavršavati za realizaciju složenih i psihofizički zahtevnih zadataka. Oni će ove nedelje potpisati ugovore o radu na određeno vreme u trajanju od šest meseci, uz izuzetno stimulativnu zaradu, sa mogućnošću produžetka ugovora na period do tri godine i njegovog kasnijeg obnavljanja.