Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
TekstFotogalerija
16.12.2020.

Podrška pontonira Rečne flotile u izgradnji brze prugePontonirske jedinice Rečne flotile angažovane su na delu akvatorije hidrosistema Dunav–Tisa–Dunav radi stvaranja uslova za istraživanje  bušotina u koritu Velikog i Malog bačkog kanala za potrebe izgradnje brze pruge.

Da bi omogućili bušenje sa usidrenih plovnih platofrmi i ispitivanje sastava korita, pontoniri su postavili segmente iz kompleta pontonskog mosta i veštim manevrisanjem remorkerima i čamcima platforme premeštaju i sidre na zahtevane lokacije.

U okviru realizacije zadataka, pripadnici Rečne flotile su ove nedelje formirali skele i plovidbom Dunavom i kanalskom mrežom u Vojvodini prebazirali na pozicije izvođenja radova u Malom bačkom kanalu kod Novog Sada.

Osim doprinosa u izgradnji brze pruge koja će spojiti Republiku Srbiju i Mađarsku, angažovanje pontonirskih jedinica Rečne flotile na hidrosistemu Dunav–Tisa–Dunav predstavlja odličnu priliku za obuku najmlađih vojnika i starešina iz sadržaja pravila o plovidbi i prelaza preko reka.