Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
TekstFotogalerija
20.06.2017.

Svečanost povodom formiranja 1. logističkog centra
Povodom formiranja 1. logističkog centra Centralne logističke baze danas je održana svečanost u kasarni „Kneževac“ u Beogradu. Svečanosti su prisustvovali načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković i članovi proširenog kolegijuma načelnika Generalštaba.

General Diković čestitao je prisutnima formiranje 1. logističkog centra i poželeo im uspešan rad.

- Formiranjem logističkih centara želimo da sve kapacitete kojima raspolažemo, a tiču se logističke podrške, udružimo i ujedinimo i da stvorimo efikasnije jedinice i sastave kako bi lakše izvršavali brojne zadatke i da bi samim tim realizacija bila efikasnija. To je naš cilj, poručio je načelnik Generalštaba.

Komandant Centralne logističke baze brigadni general Petar Latković ukazao je na to da je Centar u punom kapacitetu počeo sa radom 12. juna i da je formiran od ljudskih i materijalnih resursa rasformiranih jedinica 4. skladišnog bataljona, 5. logističkog bataljona i 1. sabirno-prodajnog centra Centralne logističke baze, uz preuzimanje dela logističkih kapaciteta Garde.

Prema rečima komandanta Prvog logističkog centra pukovnika Tomislava Alimpića, formirana je „jedna od najvećih izvršnih logističkih jedinica Vojske Srbije“.

- Pod jednu kapu stavljene su sve funkcije logističke podrške. Smanjen je broj upravnih organa, a povećan broj izvršnih. Objedinjeno komandovanje, skraćeni tokovi informacija i ubrzano kretanje materijala već su dali pozitivne rezultate, istakao je pukovnik Alimpić i dodao da će novoformirana jedinica biti „pouzdan oslonac i dostojan naslednik logističkih jedinica te da će pružiti podršku jedinicama Vojske Srbije u izgradnji njihovih operativnih sposobnosti“.

Pre današnje svečanosti u kasarni „Kneževac“ održana je i sednica proširenog Kolegijuma načelnika Generalštaba Vojske Srbije na kojoj su razmatrana pitanja od značaja za operativne i funkcionalne sposobnosti Vojske Srbije.

Načelnik Generalštaba, sa svojim saradnicima, obišao je i prikaz iz delokruga rada Prvog logističkog centra, koji su pripremili pripadnici ove jedinice.

Komanda i deo jedinica Centra razmešteni su u kasarni „Kneževac”, dok su ostale jedinice razmeštene na više lokacija u garnizonima Beograd i Sremska Mitrovica. Centar danas raspolaže sa više od 40.000 kvadratnih metara magacinskog prostora na 11. lokacija objedinjenih u pet skladišta, osposobljenih za prijem pokretnih sredstava, pratećih pogonskih materijalnih sredstava, ubojnih sredstava, rezervnih delova i artikala hrane sa tržišta, skladištenje istih i izdavanje i dotur jedinicama vojske. Kako u svom sastavu ima i transportne i skladišne kapacitete snabdevanje jedinica vojske je značajno pojednostavljeno.