Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
30.06.2016.

General Đorđević na Godišnjoj preglednoj konferenciji o bezbednostiNa Godišnjoj preglednoj konferenciji o bezbednosti ~(ASRC)~ koja okuplja visoke zvaničnike država učesnica OEBS, u ime Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, učestvuje general-major Slađan Đorđević, rukovodilac Sektora za politiku odbrane Ministarstva odbrane. Konferencija se  održava od 28. do 30. juna 2016. godine u organizaciji SR Nemačke, trenutno predsedavajuće OEBS. 

Godišnja pregledna konferencija o bezbednosti ~(AnnualSecurityReviewConference - ASRC) ~predstavlja okvir za jačanje bezbednosnog dijaloga, koji pored ostalog, obuhvata sprovođenje strategije OEBS za prepoznavanje pretnji bezbednosti i stabilnosti u 21. veku, implementaciju obaveza OEBS u borbi protiv terorizma, političko-vojne aspekte bezbednosti, primenu odluka i aktivnosti OEBS u oblasti ranog upozoravanja, prevencije konflikata i postkonfliktnog oporavka.

~ASRC~ obuhvata i aktivnosti u vezi sa bezbednošću institucija Organizacije i operacija na terenu, kao i pitanja u vezi sa bezbednosti u regionu OEBS.

Konferencija, takođe, pruža mogućnost razmene stavova o temama u vezi sa kontrolom naoružanja i drugim merama za izgradnju poverenja i bezbednosti, i promoviše razmenu informacija i saradnju sa drugim relevantnim međunarodnim i regionalnim organizacijama i institucijama.

Konferencija, koja će trajati tri dana, podeljena je u nekoliko posebnih i radnih sesija na kojima će biti razmatrane sledeće teme: „Obezbeđenje bezbednosti i stabilnosti u regionu OEBS u svetlu situacije u Ukrajini“; „Konfliktne situacije u regionu OEBS – bezbednosni aspekti“; „Izazovi koji proističu iz trenutnih migracijskih trendova“; „Kontrola naoružanja i mere za jačanje poverenja i bezbednosti – problemi i perspektive“; „Jačanje mehanizama OEBS u okviru konfliktnog ciklusa“ i „Borba protiv terorizma – transnacionalne pretnje na prostoru OEBS“.

Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju je najveća regionalna, bezbednosna organizacija u svetu koja okuplja 57 država učesnica, partnere za saradnju i ima 16 misija na terenu.