Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
16.05.2016.

Sanitetska vežba „Proleće 2016”Sanitetska vežba „Proleće 2016”Danas je u Trening centru sanitetske službe Vojnomedicinske akademije obeležen početak učešća Balkanskih vojnomedicinskih snaga na sanitetskoj vežbi „Proleće 2016” pod nazivom „Dokaz koncept”. U vežbu, koja je započela 12. maja i kojom komanduje potpukovnik dr Ivan Kovačević, na taj način su se uključili predstavnici Bosne i Hercegovine, Makedonije, Slovenije i Crne Gore.

Cilj vežbe za članove Balkanskih vojnomedicinskih snaga jeste, kako je rekao zastupnik komandanta Trening centra sanitetske službe VMA pukovnik dr Zoran Dimović, „optimizacija interoperabilnosti između komandnih struktura, evaluacija efektivnosti protoka pacijenata i operacionalizacija u scenariju katastrofa, kao i zajedničko zbrinjavanje povređenih i obolelih”.

Na vežbi učestvuju slušaoci 9. klase za rezervne oficire sanitetske službe, kadeti 2. klase Medicinskog fakulteta VMA, pripadnici predstalne organizacije Balkanskih vojnomedicinskih snaga, po dva pripadnika Balkanskih vojnomedicinskih snaga zemalja učesnica i nastavnici klinika i instituta VMA.

Balkanske medicinske snage su projektovane multinacionalne modularne snage namenjene za širok spektar operacija brzog Sanitetska vežba „Proleće 2016”odgovora na krizne situacije, naročito kada je reč o elementarnim i drugim katastrofama na prostoru Zapadnog Balkana. Po formiranju Balkanske medicinske snage treba da budu osposobljene da hitno reaguju u pružanju medicinske podrške nivoa 2 (lake poljske bolnice), do trenutka konsolidovanja postojećih civilnih medicinskih struktura. U projektu Balkanskih medicinskih snaga učestvuju države u regionu - Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Slovenija i Srbija. Države sponzori projekta, koji je započet 2010. godine su Kraljevina Norveška i Sjedinjene Američke Države.


Vežba „Proleće 2016” trajaće do 19. maja, a odvijaće se na deset radnih tačaka na prostoru VMA i kasarne „Banjica”.

photoFOTOGALERIJA
videoVIDEOGALERIJA