Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
06.03.2016.

Nova generacija vojnika u Vojsci Srbije
Zbog velikog interesovanja kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem, Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije su od 2014. godine uveli dodatne uputne rokove i služenje vojnog roka omogućeno je četiri puta godišnje: u martu, junu, septembru i decembru svake godine.

U martu 2016. godine, planirano je da se primi 665 kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem, od čega 600 kandidata u centre za obuku i 65 kandidata za slušaoce kursa za rezervne oficire u Vojnoj akademiji.

Za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u martovskom uputnom roku prijavilo se 1.195 kandidata, što je skoro dva puta više od potrebnog broja kandidata.

U centre za obuku Vojske Srbije upućen je 601 kandidat na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem, dok je na kurs slušalaca za rezervne oficire upućeno 46 kandidata.

Od ukupnog broja primljenih kandidata u martovskoj generaciji, nalazi se i 81 žena (74 u centrima za obuku i 7 na kursu slušalaca za rezervne oficire). Učešće žena na dobrovoljnom služenju vojnog roka sa oružjem u odnosu na Plan uputa iznosi 12,18%.

Za realizaciju junskog uputnog roka 2016. godine, sa presekom na dan 01.03.2016. godine, raspolažemo sa 217 kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem.