Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
24.02.2023.

SAOPŠTENJEPovodom neistinitih i zlonamernih napisa koje su objavili pojedini mediji u vezi sa Savetom za upravljanje ljudskim resursima, a sa ciljem istinitog obaveštavanja javnosti, Ministarstvo odbrane ukazuje na sledeće:
 
Savetodavno telo u Ministarstvu odbrane koje se bavi ljudskim resursima formirano je 10. juna 2008. godine i tada se zvalo “Kadrovska komisija”. Od tada ovo telo koje ima isključivo savetodavnu ulogu u oblasti kadrovskih pitanja menjalo je svoj naziv, a pod sadašnjim imenom “Savet za upravljanje ljudskim resursima” postoji od 2014. godine.
 
Bilo da se nazivalo “Kadrovska komisija”, “Kadrovski savet” ili “Savet za upravljanje ljudskim resursima”, nadležnosti tog tela uglavnom su bile iste.
 
Sastav Saveta za upravljanje ljudskim resursima menjao se uglavnom zbog promene naziva organizacijskih celina Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i organizacijskih promena.
 
Da bi se određeni predlog za unapređenje, postavljenje ili usavršavanje našao pred Savetom za upravljanje ljudskim resursima, potrebno je da bude razmotren na nekoliko nižih nivoa rukovođenja i komandovanja. Insinuacije da taj uređen institucionalni proces ima bilo kakve veze sa političkom pripadnošću ili podobnošću istovremeno su i besmislene i zlonamerne.
 
Poznato je da, na osnovu Zakona o Vojsci Srbije, njeni profesionalni pripadnici ne mogu biti članovi političkih organizacija niti mogu biti birani na političke funkcije. Samim tim, ni jedan kriterijum osim profesionalnih kvalifikacija, sklonosti i sposobnosti, dokazanih rezultata rada (službene ocene, stimulativne mere) i potreba službe nije, niti može biti uzet u obzir prilikom odlučivanja o unapređenjima, postavljenjima, te upućivanjima na različite oblike školovanja i usavršavanja.
 
Ministarstvo odbrane naglašava da se sve kadrovske odluke donose isključivo u skladu sa zakonom i važećim podzakonskim aktima, a na osnovu precizno utvrđenih kriterijuma. Shodno tome, svako pojedinačno mišljenje Saveta za upravljanje ljudskim resursima te odluka ili naredba ministra odbrane u oblasti ljudskih resursa utemeljena je u zakonu i odgovornosti prema odbrani zemlje.