Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.12.2022.

Sastanak sa predstavnicima međunarodnih organizacija i bilateralnih partnera iz oblasti rodne ravnopravnostiKonsultativni sastanak predstavnika Sektora za politiku odbrane sa predstavnicima međunarodnih organizacija i bilateralnim partnerima sa kojima se u prethodnom periodu intenzivno sarađivalo u oblasti primene Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1325 – Žene, mir i bezbednost i unapređenja položaja žena u sistemu odbrane održan je u Domu Garde na Topčideru.

Pomoćnik ministra odbrane za poliiku odbrane Predrag Bandić poželeo je dobrodošlicu predstavnicama Kancelarije  UNDP SEESAC u Beogradu, Kancelariji UN WOMEN, predstavnicima Misije OEBS  u Srbiji i Kancelarije za saradnju u oblasti odbrane SAD-a i zahvalio na dosadašnjoj uspešnoj saradnji, koja je ostvarena kroz brojne obuke, izrade studija i priručnika, stručnu pomoć pri izradi izveštaja za drugi Nacionalni akcioni plan za primenu Rezolucije Saveta bezbednosti UN 1325 – Žene, mir i bezbednost, kao i kroz donacije sistemu odbrane.

Na sastanku su sumirani rezultati dosadašnjih postignuća u radu u primene politike jednakih mogućnosti i izražena je zahvalnost na dobroj komunikaciji i otvorenosti za ideje, predloge i potrebe. Takođe, govorilo se o saradnji u okviru programa i projekata koji su planirani za naredni period. Potvrđena je spremnost Ministarstva odbrane da i dalje aktivno učestvuje u svim procesima koji će unaprediti sistem odbrane kroz primenu Rezolucije Saveta bezbednosti UN 1325 – Žene, mir i bezbednost i unapređenje principa rodne ravnopravnosti.
photoFOTOGALERIJA