Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
13.09.2022.

Promocija dobrovoljnog služenja vojnog roka u emisiji „Dunavsko popodne“Centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Novi Sad aktivno promoviše dobrovoljno služenje vojnog roka i vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire.
 
Načelnik Centra Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Novi Sad, potpukovnik Dragan Dimovski gostovao je 12. septembra u emisiji Dunavsko popodne na Dunavskoj televiziji i tom prilikom govorio je o sve većoj zainteresovanosti mladih za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem.
 
Svi zainteresovani građani starosti od 19 do 30 godina života, mogu se prijaviti za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem, a građani starosti do 30 godina života koji imaju završeno visoko obrazovanje mogu konkurisati za vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire.
 
Mladi se na dobrovoljno služenje vojnog roka tradicionalno upućuju u martu, junu, septembru i decembru, a na vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire upućuju se u martu i septembru.
 
Zainteresovani punoletni građani Republike Srbije starosti do 30 godina prijavu za dobrovoljno služenje vojnog roka podnose nadležnom centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, prema mestu prebivališta, elektronskim putem preko portala e-uprave i na šalterima JP „Pošta Srbije”.
 
O adresama i kontaktima regionalnih centara MO i centara MO za lokalnu samoupravu može se informisati na sledećem linku: https://www.mod.gov.rs/multimedia/file/staticki_sadrzaj/sektor_za_ljudske_resurse/Spisak_centara_MO.pdf