Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.08.2022.

Konkursi za prijem u radni odnos u Vojsci SrbijeJavni konkursi za prijem lica iz građanstva u radni odnos u Vojsci Srbije objavljeni su danas na veb-sajtovima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i u magazinu „Odbrana“.

Konkursima su obuhvaćena radna mesta oficira u Centralnoj logističkoj bazi i civilnih lica na službi u Vojsci Srbije u Upravi za telekomunikacije i informatiku (J-6).

Opšti i posebni uslovi, način konkurisanja, sprovođenje izbornog postupka, rok za podnošenje prijava i ostala neophodna obaveštenja u vezi sa konkursima mogu se pogledati na sledećim linkovima:

• Javni konkurs za prijem lica iz građanstva u svojstvu civilnih lica na službi u Vojsci Srbije, u Upravu za telekomunikacije i informatiku (J-6)
• Javni konkurs za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu oficira na neodređeno vreme u Centralnu logističku bazu.