Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
11.07.2022.

Konkurs za dodelu studentskih stipendija za školsku 2022/2023. godinuMinistarstvo odbrane
Sektor za ljudske resurse
raspisuje
KONKURS
za dodelu studentskih stipendija za školsku 2022/2023. godinu

 
Naziv organizacione jedinice Ministarstva odbrane i Vojske Srbije koja je iskazala potrebe za stipendiranjem:

Vojska Srbije:

Jedan student integrisanih akademskih studija:

1.  jedan student fakulteta iz oblasti farmacije.

Dvadeset tri studenta osnovnih akademskih studija:
 
1.  jedan student fakulteta veterinarskih nauka;
2.  tri studenta fakulteta iz oblasti matematike;
3.  jedan student fakulteta muzičkih umetnosti;
4.  jedan student fakulteta iz oblasti građevinarstva;
5.  jedan student fakulteta iz oblasti mašinskog inžinjerstva;
6.  jedan student fakulteta iz oblasti građevinarstva ili tehničkih nauka;
7.  jedan student fakulteta iz oblasti mašinskog inžinjerstva;
8.  jedan student fakulteta iz oblasti mašinskog inžinjerstva;
9.  dva studenta fakulteta iz oblasti elektrotehnike i računarstva;
10.  jedan student fakulteta iz oblasti mašinskog inžinjerstva;
11.  jedan student fakulteta iz oblasti ekonomije;
12.  jedan student fakulteta iz oblasti saobraćaja;
13.  tri studenta fakulteta iz oblasti elektrotehnike i računarskog inžinjerstva;
14.  jedan student fakulteta iz oblasti elektrotehnike;
15.  jedan student fakulteta iz oblasti mašinskog inžinjerstva;
16.  jedan student fakulteta iz oblasti zaštite na radu ili zaštite životne sredine;
17.  dva studenta fakulteta iz oblasti mašinskog ili tehnološkog inžinjerstva ili elektrotehnike i računarskog inžinjerstva.

Student integrisanih akademskih studija pod rednim brojem 1 po završetku studija biće primljen na službu u Vojsku Srbije, mesto službovanja Novi Sad, u svojstvu civilnog lica, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.

Studenti osnovnih akademskih studija pod rednim brojevima 1, 3, 14 i 15 po završetku studija biće primljeni u radni odnos u mesto službovanja Beograd u svojstvu oficira, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.

Studenti osnovnih akademskih studija pod rednim brojem 2 po završetku studija biće primljeni u radni odnos u mesto službovanja Beograd u svojstvu civilnog lica, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.

Student osnovnih akademskih studija pod rednim brojem 4 po završetku studija biće primljen u radni odnos u mesto službovanja Novi Sad u svojstvu oficira, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.

Student osnovnih akademskih studija pod rednim brojem 5 po završetku studija biće primljen u radni odnos u mesto službovanja Novi Sad u svojstvu civilnog lica, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.

Student osnovnih akademskih studija pod rednim brojem 6 po završetku studija biće primljen u radni odnos u mesto službovanja Niš u svojstvu oficira, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.

Studenti osnovnih akademskih studija pod rednim brojevima 7 i 8 po završetku studija biće primljeni u radni odnos u mesto službovanja Čačak u svojstvu civilnog lica, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.

Studenti osnovnih akademskih studija pod rednim brojevima 9 i 10 po završetku studija biće primljeni u radni odnos u mesto službovanja Kragujevac u svojstvu oficira, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.

Student osnovnih akademskih studija pod rednim brojem 11 po završetku studija biće primljen u radni odnos u mesto službovanja Zuce u svojstvu oficira, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.

Student osnovnih akademskih studija pod rednim brojem 12 po završetku studija biće primljen u radni odnos u mesto službovanja Pančevo u svojstvu oficira, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.

Studenti osnovnih akademskih studija pod rednim brojem 13 po završetku studija biće primljeni u radni odnos u mesto službovanja Beograd (1) i Kraljevo (2) u svojstvu oficira, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.

Student osnovnih akademskih studija pod rednim brojem 16 po završetku studija biće primljen u radni odnos u mesto službovanja Batajnica u svojstvu oficira, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.

Studenti osnovnih akademskih studija pod rednim brojem 17 po završetku studija biće primljeni u radni odnos u mesto službovanja Lađevci u svojstvu oficira, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.

Po završenim osnovnim akademskim studijama studenti pod rednim brojevima 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17 upućuju se na odgovarajuću vojnu obuku sa oružjem.

Po uspešno završenoj odgovarajućoj vojnoj obuci sa oružjem studenti osnovnih akademskih studija pod rednim brojevima 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17 biće primljeni u profesionalnu vojnu službu u svojstvu oficira, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.

Sektor za materijalne resurse:

Sedam studenata osnovnih akademskih studija

1. šest studenata fakulteta iz oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva;
2. jedan student fakulteta iz oblasti tehnološkog inženjerstva.

Jedanaest studenata master akademskih studija:

1. deset studenata fakulteta iz oblasti mašinskog inženjerstva;
2. jedan student fakulteta iz oblasti tehnološkog inženjerstva.

Studenti osnovnih akademskih studija pod rednim brojem 1 po završetku studija biće primljeni u radni odnos u mesto službovanja Beograd u svojstvu civilnog lica, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.

Student osnovnih akademskih studija pod rednim brojem 2 po završetku studija biće primljen u radni odnos u mesto službovanja Kragujevac u svojstvu civilnog lica, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.

Studenti master akademskih studija pod rednim brojem 1 po završetku studija biće primljeni u radni odnos u mesto službovanja Beograd (9) i Kragujevac(1) u svojstvu civilnog lica, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.

Student master akademskih studija pod rednim brojem 2 po završetku studija biće primljeni u radni odnos u mesto službovanja Beograd u svojstvu civilnog lica, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.

Uprava za odnose sa javnošću:

Dva studenta osnovnih akademskih studija:
1. dva studenta fakulteta muzičke umetnosti.

Studenti osnovnih akademskih studija po završetku studija biće primljeni u radni odnos u mesto službovanja Beograd u svojstvu civilnog lica, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.

I. USLOVI ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA

Pravo na studentsku stipendiju imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog ili drugog stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji nisu gubili nijednu godinu tokom studija, koji su prema nastavnom programu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju položili sve ispite iz prethodnih godina studija i postigli prosečnu ocenu na svakoj godini školovanja najmanje 7,50 i koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Stipendija se dodeljuje studentu pod uslovom da prihvati da stupi u službu u Vojsku Srbije i ostane u službi najmanje dvostruko vreme trajanja stipendiranja.

Pored opštih uslova, lica moraju da ispunjavaju i posebne uslove:
–   da su zdravstveno sposobna i da zadovoljavaju kriterijume psihološke procene za službu u Vojsci Srbije;
–   da se protiv njih ne vodi krivični postupak za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti i da nisu osuđivana za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora ili im nije izricana zavodska mera;
–   da su upisala studije koje odgovaraju navedenim obrazovnim profilima.

Za stipendiranje lica iz građanstva na integrisanim akademskim studijama radi prijema u Vojsku Srbije:
–   pod rednim brojem 1 – da je student pete godine Farmaceutskog fakulteta (studijski program farmacija).

Za stipendiranje lica iz građanstva na osnovnim akademskim studijama radi prijema u Vojsku Srbije:
–   pod rednim brojem 1 – da je student četvrte godine Fakulteta veterinarskih nauka;
–   pod rednim brojem 2 – da su studenti treće godine Matematičkog fakulteta (studijski program matematika);
–   pod rednim brojem 3 – da je student četvrte godine Fakulteta muzičkih umetnosti modul: izvođačka umetnost (horna);
–   pod rednim brojem 4 – da je student četvrte godine Građevinskog fakulteta (studijski program građevinarstvo);
–   pod rednim brojem 5 – da je student četvrte godine Mašinskog fakulteta (studijski program mašinsko inženjerstvo, modul termoenergetika);
–   pod rednim brojem 6 – da je student četvrte godine Građevinskog ili Tehničkog fakulteta (studijski program građevinarstvo ili niskogradnja);
–   pod rednim brojem 7 – da je student četvrte godine Mašinskog fakulteta (studijski program mašinsko inženjerstvo, modul motorna vozila i motori);
–   pod rednim brojem 8 – da je student četvrte godine Mašinskog fakulteta (studijski program vojnoindustrijsko inženjerstvo, modul naoružanje);
–   pod rednim brojem 9 – da su studenti četvrte godine Elektrotehničkog ili Mašinskog fakulteta (studijski program studijski program elektrotehnika i računarstvo);
–   pod rednim brojevima 10 i 15 – da su studenti četvrte godine Mašinskog fakulteta (studijski program mašinsko inženjerstvo, modul motori);
–   pod rednim brojem 11 – da je student četvrte godine Ekonomskog fakulteta (modul ekonomija);
–   pod rednim brojem 12 – da je student četvrte godine Saobraćajnog fakulteta (studijski program saobraćajno inženjerstvo);
–   pod rednim brojem 13 – da su studenti četvrte godine Elektrotehničkog fakulteta (studijski program elektrotehničko ili računarsko inženjerstvo, modul elektronika);
–   pod rednim brojem 14 – da je student četvrte godine Elektrotehničkog fakulteta (studijski program sistemsko inženjerstvo);
–   pod rednim brojem 16 – da je student četvrte godine Fakulteta zaštite na radu ili životne sredine (studijski program zaštita na radu ili zaštita životne sredine);
–   pod rednim brojem 17 – da su studenti četvrte godine Mašinskog, Tehnološkog ili Elektrotehničkog fakulteta.

Za stipendiranje lica iz građanstva na osnovnim akademskim studijama radi prijema u Ministarstvo odbrane (Sektor za materijalne resurse) pod rednim brojem 1:
–   jedan student treće ili četvrte godine Elektrotehničkog fakulteta (studijski program: elektroenergetski sistemi ili energetski pretvarači i pogoni), ili Fakulteta tehničkih nauka (studijski program: elektroenergetski sistemi ili energetska elektronika i električne mašine), ili Elektronski fakultet (studijski modul: elektroenergetika);
–   dva studenta treće ili četvrte godine Elektrotehničkog fakulteta (studijski program: softversko inžinjerstvo ili računarska tehnika i informatika), ili Fakulteta tehničkih nauka (studijski program: računarska tehnika i računarske komunikacije, ili primenjene računarske nauke i informatika, ili softversko inžinjerstvo i informacione tehnologije, ili informacione tehnologije, ili računarsko i softversko inženjerstvo), ili Elektronski fakultet (studijski modul: računarstvo i informatika);
–   tri studenata treće ili četvrte godine Elektrotehničkog fakulteta (studijski program elektronika, ili signali i sistemi, ili sistemsko inženjerstvo, ili radio-komunikacije, ili mikrotalasna tehnika, ili nanoelektronika, optoelektronika i laserska tehnika), ili Fakulteta tehničkih nauka (studijski program: računarski upravljački sistemi, ili informaciono-komunikacione tehnologije i obrada signala, ili mikroračunarska elektronika), ili Elektronski fakultet (studijski modul: elektronske komponente i mikrosistemi, ili elektronska kola i embeded sistemi, ili komunikacije i obrada informacija i sistemsko inženjerstvo i radio-komunikacije, ili upravljanje sistemima).

Za stipendiranje lica iz građanstva na osnovnim akademskim studijama radi prijema u Ministarstvo odbrane (Sektor za materijalne resurse) pod rednim brojem 2:
–   jedan student četvrte godine Fakulteta inženjerskih nauka (smer: vojnoindustrijsko inžinjerstvo, modul: projektili i upaljači).

Za stipendiranje lica iz građanstva na master akademskim studijama radi prijema u Ministarstvo odbrane (Sektor za materijalne resurse) pod rednim brojem 1:
–   dva studenta prve ili druge godine Mašinskog fakulteta (modul: vazduhoplovstvo, sa prethodno završenim osnovnim akademskim studijama na istom modulu);
–   pet studenata prve ili druge godine Mašinskog fakulteta (modul: sistemi naoružanja ili prve godine master akademskih studija Fakulteta inženjerskih nauka, studijski program: vojnoindustrijsko inženjerstvo, sa prethodno završenim osnovnim akademskim studijama na istom modulu);
–   dva studenta prve ili druge godine Mašinskog fakulteta (modul: automatsko upravljanje ili studijski program mehatronika i upravljanje, ili Fakulteta inženjerskih nauka modul primenjena mehanika i automatsko upravljanje, ili Fakulteta tehničkih nauka studijski program: mehatronika ili računarstvo i informatika, ili Elektronskog fakulteta studijski program: upravljanje sistemima, sa prethodno završenim osnovnim akademskim studijama na istom modulu);
–   jedan student završne godine Fakulteta inženjerskih nauka (studijski program: mašinsko inženjerstvo modul: proizvodno mašinstvo).

Za stipendiranje lica iz građanstva na master akademskim studijama radi prijema u Ministarstvo odbrane (Sektor za materijalne resurse) pod rednim brojem 2:
–   jedan student završne godine Tehnološko-metalurškog fakulteta ili Tehnološkog fakulteta (studijski program: hemijsko inženjerstvo, ili inženjerstvo materijala, ili tehnološko inženjerstvo, ili hemijske tehnologije modul: organska hemijska tehnologija, ili polimerno inženjerstvo, ili hemijsko procesno inženjerstvo, ili inženjerstvo materijala, ili materijali i hemijske tehnologije, na istom modulu).

Za stipendiranje lica iz građanstva na osnovnim akademskim studijama radi prijema u Ministarstvo odbrane (Uprava za odnose sa javnošću) pod rednim brojem 1:
–   jedan student četvrte godine Fakulteta muzičke umetnosti (studijski program: izvođačke umetnosti, modul: duvački instrumenti (trombon));
–   jedan student treće godine Fakulteta muzičke umetnosti (studijski program: izvođačke umetnosti, modul: duvački instrumenti (fagot)).

Visina studentske stipendije za školsku 2022/2023. godinu mesečno iznosi:
–   za master akademske studije – 50.000,00 dinara;
–   za studente integrisanih akademskih studija – 50.000,00 dinara;
–   za studente osnovnih akademskih studija – 40.000,00 dinara.

II.   POTREBNA DOKUMENTA

Student prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi sledeća dokumenta:
–   prijavu (obrazac);
–   uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci);
–   uverenje o upisanim studijama drugog stepena, za studente master akademskih studija;
–   potvrdu o ostvarenom uspehu sa prve godine master akademskih studija, ukoliko master akademske studije traju dve godine;
–   uverenje o diplomiranju na osnovnim akademskim studijama (overena fotokopija), za studente master akademskih studija;
–   potvrdu da je upisan u četvrtu, odnosno treću godinu osnovnih akademskih studija, za studente osnovnih akademskih studija;
–   potvrdu o ostvarenom uspehu sa prethodnih godina studija (za svaku školsku godinu), za studente osnovnih akademskih studija;
–   štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju važeće lične karte (bez čipa);
–   uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci);
–   uverenje nadležnog organa MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora od najmanje šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora ili im nije izricana zavodska mera (ne starije od šest meseci);
–   potvrdu odgovarajuće visokoškolske ustanove da ne ostvaruje pravo na studentski kredit ili stipendiju po drugom osnovu ili izjavu da se odriče stipendije ili kredita ukoliko ih ostvaruje po drugom osnovu.
Podneta konkursna dokumenta se ne vraćaju.

III. ROK ZA PODNOŠENjE DOKUMENATA I ODLUČIVANjE O DODELI STIPENDIJE

Rok za prijavljivanje na konkurs i podnošenje potrebnih dokumenata je do 31. oktobra 2022. godine.

Obrazac prijave za konkurs preuzeti sa sajta Ministarstva odbrane na adresi: www.mod.gov.rs, u rubrici „Konkursi, oglasi, javne nabavke”.
Prijave na konkurs dostaviti na adresu: Sektor za ljudske resurse Ministarstva odbrane, Beograd, Nemanjina br. 15, sa naznakom „prijava za konkurs za dodelu studentskih stipendija”.

Neblagovremenom prijavom smatra se prijava koja je predata nakon isteka roka za prijavljivanje i ona se neće razmatrati.

Nepotpunom prijavom smatra se prijava koja ne sadrži svu potrebnu dokumentaciju koja je navedena u konkursu i koja će se odbaciti kao neispravna.
Odluku o dodeli studentske stipendije za tekuću školsku godinu donosi ministar odbrane na osnovu konačne rang-liste.

IV. KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA

Redosled prijavljenih kandidata za dodelu studentske stipendije utvrđuje se na osnovu:

1)  uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju;
2)  efikasnost studiranja.

Uspeh ostvaren u prethodnom školovanju iskazuje se brojem bodova u visini prosečne ocene položenih ispita tokom studiranja (od 7,50 do 10 bodova).

Efikasnost studiranja iskazuje se brojem bodova prema godini studija u koju je student upisan:
1)  za III godinu – 4,00 bodova,
2)  za IV godinu – 4,50 bodova,
3)  za V godinu – 5,00 bodova.

Kandidati se rangiraju prema ukupnom broju bodova ostvarenom po svim osnovama koje se vrednuju za dodelu studentske stipendije.

Rangiranje se vrši na osnovu dostavljene dokumentacije.

Pod jednakim uslovima prioritet u dodeli studentskih stipendija imaće studenti završnih godina master, odnosno osnovnih akademskih studija.

Prilikom rangiranja prvenstvo pod jednakim uslovima ima kandidat koji je član porodice poginulog profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, poginulog ili umrlog od posledica povreda zadobijenih u vršenju službe u Vojsci Srbije i profesionalnog pripadnika Vojske Srbije premeštenog iz jednog mesta u drugo mesto službovanja.

V.   POSTUPAK

Kandidat za dobijanje studentske stipendije podnosi prijavu sa potrebnom konkursnom dokumentacijom Sektoru za ljudske resurse Ministarstva odbrane.

Komisiju za razmatranje pristiglih molbi i rangiranje kandidata obrazuje organizaciona jedinica Ministarstva odbrane nadležna za kadrove.

Na osnovu izvršenog rangiranja kandidata Uprava za kadrove Sektora za ljudske resurse Ministarstva odbrane utvrđuje predlog rang-liste kandidata za studentsku stipendiju i objavljuje je na internet adresi Ministarstva odbrane.

Kandidat nezadovoljan predlogom rang-liste ima pravo prigovora u roku od 10 (deset) dana od dana njegovog objavljivanja na internet adresi Ministarstva odbrane.

Kandidat podnosi prigovor Ministarstvu odbrane – Komisiji za rešavanje po prigovoru na predlog rang-liste, koju formira ministar odbrane, preko Uprave za kadrove Sektora za ljudske resurse Ministarstva odbrane.

Komisija razmatra prigovore i utvrđuje konačnu rang-listu kandidata za studentsku stipendiju koja se objavljuje na internet adresi Ministarstva odbrane.

Ministar odbrane donosi odluku o dodeli studentske stipendije na osnovu konačne rang-liste.

Na osnovu konačne odluke ministra odbrane o dodeli studentske stipendije, student zaključuje ugovor o stipendiji sa Ministarstvom odbrane kojim se bliže uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem stipendije.

VI. ISPLATA STIPENDIJA

Studentu se isplaćuje studentska stipendija u deset jednakih mesečnih rata, do 15. u mesecu za prethodni mesec.

Obrazac prijave za konkurs nalazi se na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs