Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
09.03.2022.

Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju neispravnih i upotrebljavanih eksploatacionih tečnostiVP 2084 BEOGRAD,
oglašava
 
JAVNI POZIV za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju neispravnih i upotrebljavanih eksploatacionih tečnosti
 
Uslovi za sprovođenje nadmetanja biće definisani u konkursnoj dokumentaciji, koju učesnici nadmetanja mogu preuzeti u VP 2084 Beograd, ul. Oslobođenja 30, 11090 Beograd.
 
Predmet prodaje je neispravan benzin MB-96 i BMB-95 (PARTIJA 1), neispravan aviobenzin (PARTIJA 2), upotrebljavana motorna ulja (PARTIJA 3) i upotrbljavani antifriz (PARTIJA 4).
 
Na pisanom javnom nadmetanju mogu učestvovati pravna lica i preduzetnici. Za PARTIJU 3 i PARTIJU 4 neophodne su važeće registracije i dozvole za sakupljanje i transport OPASNOG otpada (za PARTIJU 3 – otpadna motorna ulja, ulja za menjače i ulja za podmazivanje  indeksni broj 13204*, ili 130205*, ili 130206*, ili 130207*, ili 130208* i za PARTIJU 4 – antifriz glikolni upotrebljavani, indeksni broj 140601*, ili 140602*, ili 140603*, ili 160114*), u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. Ponuđač može da podnese zajedničku ponudu sa više ponuđača, ili ponudu za jednu ili više partija.
 
Zainteresovana lica mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju u VP 2084 Beograd, ulica Oslobođenja broj 30, 11090 Beograd, u periodu od 11.03. do 30.03.2022. godine.  
  
U razmatranje će se uzeti samo ponude koje se prime u VP 2084 Beograd, najkasnije do 09,45 časova 31.03.2022. godine.
 
Otvaranje ponuda će biti realizovano dana 31.03.2022. godine, u 10,00 časova u VP 2084 Beograd, ulica Oslobođenja 30, Beograd, Rakovica. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati samo ponuđači ili njihovi ovlašćeni predstavnici.
 
Rok za dostavljanje obaveštenja o izboru najpovoljnijih ponuđača je 15.04.2022. godine.
 
Zainteresovana lica koja preuzmu konkursnu dokumentaciju, mogu u pisanom obliku tražiti dodatne informacije, ili pojašnjenja najkasnije 5 (pet) dana pre isteka roka za podnošenje ponuda.
 
Kontakt telefoni: 011/30 53 476, 011/30 53 507 i 011/30 53 509 (faks).