Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
10.02.2022.

Sednica političkog saveta Vlade za primenu Rezolucije 1325 SB UN – Žene, mir i bezbednostPomoćnik ministra za ljudske resurse Katarina Tomašević predsedavala je danas u Vladi Srbije sednicom Političkog saveta za sprovođenje Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija – Žene, mir i bezbednost.

Predstavnici svih državnih institucija koji učestvuju u radu ovog tela, saglasni su sa konstatacijom da je u što kraćem roku neophodno završiti analizu efekata i evaluaciju tog dokumenta i pokrenuti procedure za izradu trećeg Nacionalnog akcionog plana, koji bi bio usklađen sa relevantnim međunarodnim i nacionalnim propisima, a posebno sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti i Strategijom za rodnu ravnopravnost za period od 2021. do 2030. godine, koji su usvojeni prošle godine.

Predsedavajuća Političkog saveta, gospođa Tomašević, istakla je da će Ministarstvo odbrane, kao nosilac izrade Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 SB UN ostati posvećeno ovom zadatku, uvažavajući značaj teme rodne ravnopravnosti i položaja žena u sistemu bezbednosti.

Na sednici je dogovoreno da je u proces izrade trećeg NAP neophodno uključiti sve zainteresovane aktere, a posebno međunarodne partnere i organizacije civilnog društva, koje su i u prethodnom periodu bili uključeni u ovaj proces.
photoFOTOGALERIJA