Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
14.12.2021.

Vežba podržana računarskim simulacijama "Titel 2021"U Centru za obuku putem simulacija Vojske Srbije u toku je vežba jedinica Prve brigade kopnene vojske „Titel 2021“, podržana računarskim simulacijama.

Na vežbi se, u uslovima simuliranog okruženja, proverava osposobljenost komande ove jedinice za planiranje, organizovanje i izvođenje dejstava u napadnoj operaciji, uvežbavaju se taktičke radnje i procedure i svakodnevno analizira kvalitet donetih odluka na svim nivoima komandovanja.

U toku realizacije vežbovnih aktivnosti proverava se i poznavanje načela upotrebe jedinica i sredstava, sadejstvo sa jedinicama Ratnog vazduhoplovstva i PVO i Rečne flotile, kao i saradnja sa Crvenim krstom i ostalim strukturama sistema odbrane i činiocima civilnog okruženja.

Vežbe podržane računarskim simulacijama predstavljaju važan oblik praktične obuke komandi u Vojsci Srbije. Ovakve vežbe pružaju priliku štabnim oficirima i komandama jedinica da, uz minimalan utrošak materijalnih resursa, unaprede osposobljenost za planiranje i izvođenje borbenih operacija.
photoFOTOGALERIJA